Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Anetta Janowska

 
​​Bibliografia

2008

Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 191-208. 

Nowa gospodarka i paradoks sektora fonograficznego, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 251-262.

2009

Muzyka a biznes. Nowe modele biznesowe w sektorze fonograficznym po rewolucji cyfrowej, w: Media. Biznes. Kultura, red. J. Kreft, J. Majewski, Gdańsk: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, 2009, s.190-197. 

Muzyka w ruchu. W stronę konsumpcji mobilnej, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 53-74. 

Polityka audiowizualna Unii Europejskiej, w: Media w XXI wieku, red. M. Bonikowska, Warszawa: Wyd. TRIO, 2009, s. 224-243. 

W stronę mobilności. Nowe tendencje w konsumpcji muzyki na świecie i w Polsce, „Prace i Materiały ISM” 2009, z. 37, s. 41-56.

2010

Muzyka cyfrowa a nowe modele dystrybucji na rynku fonograficznym, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, Warszawa: WAiP, 2010, s.180-221.

2011

Ekonomia własności a ekonomia daru: nowy model promocji i dystrybucji muzyki, „Prace i Materiały ISM” 2011, z. 39, s. 179- 204. 

L'avenir de la musique après la révolution numérique: opportunités et contraintes pour l'industrie du disque, „Sociétés. Revue des Sciences Humaines et Sociales” 2011, nr 112, s. 87-94.

2012

Problem globalnej ochrony własności intelektualnej, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, Kraków: UE, 2012, s. 351-360.

2013

Otwarte zasoby edukacyjne jako przejaw altruizmu w gospodarce, czyli ekonomii daru, (z A. Kania), „E-mentor” 2013, z. 3, s. 19-22. 

Przyszłość branży fonograficznej ‐ scenariusze rozwoju, „Kultura współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka” 2013, z. 4, s. 213-226.

2014

Otwarta kultura: jaka polityka kulturalna w Polsce w stosunku do nieformalnych obiegów kultury, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 371-388. 

Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe, w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 149-173.

2016

ICT and ‘Free’ Culture. An Analysis of New Business Models for Cultural Goods on the Internet, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2016, nr 4, s. 28-32.

L'Etat comme catalyseur de la culture ouverte? Quelle politique culturelle et quelles médiations face aux circuits informels de la culture?, w: Participation et médiation(s). Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux, (ed.) D. Pailler, C. Urbain, Paris: L'Harmattan, 2016, p. 233-254.

Open educational resources: between mcschool and creative school, "Journal of Education Culture and Society" 2016, nr 2, s. 288-297.

Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2016, nr 4, s. 11-42.

Ekonomiczny wymiar otwartych danych – między mitem a rzeczywistością, w: Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska,  Warszawa: OW SGH, 2016, s. 211-228.

2017

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, (red. z R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska), Warszawa: OW SGH, 2017, 410 s.

Przemysły kultury w erze dostępu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2017, nr 158, s. 179-199.

 ​