Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Michał Jasiński

 
 

Bibliografia

2008

Kierunki międzynarodowego ruchu turystycznego a państwa rozwijające się: rozważania w świetle teorii przepływów kaskadowych, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Sulechów: Wydawnictwo PWSZ, 2008, s. 286-299.

Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie. „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2008, nr 23, s. 195-218.

Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 209-226.

2009

Tourism and Small Island Developing States: path dependence, lock-in and history, w: Geography and Tourism: European Experience, Lviv: Ivan Franko National University 2009, s. 289-298.

2010

Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2010, nr 28, s. 52-72.

2011

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, w: Ochrona środowiska 2011, Warszawa: GUS 2011, s. 391-472.

Izolacja jako czynnik kształtujący popyt i podaż turystyczną na rynku międzynarodowym, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 281-305.

2012

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, w: Ochrona środowiska 2012, Warszawa: GUS 2012, s. 401-497.

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami - analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta, (z M. Kachniewski, B. Suwalski), Warszawa: SEG, 2012, 88 s.

2017

Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace”, 2017, nr 3, s. 151-167.

EAC - EU Economic Partnership Agreement (EPA) - the domestic market recapturing strategy - Rwandese approach. (z A. Masłoń-Oracz), w: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos, Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017, s. 192-201.

Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie, „Studia i Prace, WNEiZ US” 2017, nr 49/2, s. 317-333.

Poziom rozwoju społecznego i zamożności a pomoc rozwojowa i przekazy w państwach o niekorzystnym położeniu geograficznym, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 307-326.

Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu, (z  A. Masłoń-Oracz), „Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy rolnictwa światowego” 2017, z. 3, s. 145-153.