Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Agnieszka Kłos

 
Bibliografia


2008

Structural funds in the light of the Act on Public Finance, w: Structural funds for the socio-economic development of the Łódź Region in the perspective of experiences of polish regions, eds. R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk, Łódź: Politechnika Łódzka, 2008, s 11-22. 

Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności Polski Wschodniej, w: Współpraca gospodarcza Polski z wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową, red. J. Misala, Radom: Politechnika Radomska, 2008, s. 251-257.

2011

The system of funding operational programmes in Poland: implications for public finance, „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2011, vol. 2, no. 2, s. 97-139.

2012

System finansowania programów operacyjnych w Polsce – implikacje dla stanu finansów publicznych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 4, s. 47-76.

2014

10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, (red. z E. Latoszek, A. Stępniakiem, M. Krzemińskim), Sopot: UG, 306 s.

Euro – wspólna waluta, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stępniak, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 161-191.

Partnerstwo Wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi, (z E. Latoszek), w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński, Sopot: UG, 2014, s. 119-139.

Polityka konkurencji Unii Europejskiej i jej realizacja na poziomie państwa – przykład Polski, (z E. Latoszek), w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 145-165.

Zaostrzenia makroekonomiczne w Unii Europejskiej a realizacja polityki regionalnej w Polsce, „Studia Europejskie” 2014, nr 1, s. 51-74.

2014

Euro – wspólna waluta, w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red E. Latoszek, A. Stępniak, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 161-192.

Partnerstwo Wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi, (z E. Latoszek), w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 119-140.

10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, (red.  z E. Latoszek, A. Stępniak, M. Krzemińskim), Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 306 s.

2015

The European Union Competition Policy in the Context of Globalisation of the World Economy, (z E. Latoszek) w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak,  Warszawa: D. W. Elipsa, 2015, s. 363-376.

The role of Repayable Financial Instruments in the Implementation Process of the Cohesion Policy, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak,  Warszawa: D. W. Elipsa, 2015, s. 315-334.

Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red. z E. Latoszek, M. Proczek, M. Pachocka, E. Osuch-Rak), Warszawa: D. W. Elipsa, Warszawa 2015, 729 s.

New Sources of Own Resources of the European Union, "Studii Europene"  2015, nr. 5, s. 140-160.

Przegląd reguł fiskalnych w wybranych państwach Unii europejskiej, w: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red.  J. Osiński,  Warszawa: OW SGH, 2015,  s. 794-810.

The Eastern Partnership as a New Form of the European Union’s Cooperation with the Third World, (z E. Latoszek), w: EU Partnership. From Capacities to Excellence: Strengthening Research, Regional and Innovation Policies in the Context of the Horizon 2020, red. T.Muravska, A. Berlin, Riga: University of Latvia, 2015, s. 28-43.

2016

The Role of Poland in financing reforms in the countries of the Eastern Partnership, (z E. Latoszek), w: EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, red. C. E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, V. Cucerescu, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi: Print Caro, 2016, s. 77-110.

Transatlantycki wymiar wspólnej polityki handlowej. Unia Europejska i USA- gospodarcze partnerstwo i rywalizacja, rozdział 8 (z E. Latoszek), w: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka, red. J. Galster, A. Szczerba- Zawada, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016, s. 169-192.

2017

Financial Instruments as a New Model of Implementing Cohesion Policy, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 40 s. 

European Union's Action for Sustainable Development, (z E. Latoszek) w: EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through cooperation towards integration, red.  C.E.P. Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov,E. Latoszek, M. Pachocka), Chisinau-Tbilisi-Chernivtsi: Print Caro, 2017, s. 61-71.

The European Union as a Global Partner with Particular Focus on its Actions for the Least Developed Countries (z E. Latoszek), w: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek,  M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos, Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017,  s. 38-49.

European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, (red. z E. Latoszek,  M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz), Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017, 266 s.

Implementing Innovation in Poland With EU Funds – Progress or Hindrance to Innovation?, w: International organizations and multilateralism: a view from Central Europe, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2017, z. 4, s. 141-160.

Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 319, s. 94-103.