Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Kosycarz

 
Bibliografia

2015
 
Polityka  fiskalna, w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa: Difin, 2015, s. 382-473.
 
Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług USz 2015, s. 197-210.
 
Elementy Nowego Zarządzania Publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, s. 205-217.
 
2016
 
Stabilność systemu finansowego w gospodarce - rozważania teoretyczne i praktyczne aspekty (z B. Pietrzak, A. Dobrzańska), w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s.15-57.
 
Fiscal policy as an element of maintaining the stability of the public finance sector in Poland, w: Public finanse in Poland, red. A. Alińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 177-198. 
 
The situation of the banking sector and public finance in the Polish economy in the context of the global crisis (z A. Alińska, K. Wasiak), w: Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016: Fiscal and Monetary Policy: between Scylla and Charybdis?, Praga, Newton College; 2016, s.1-206.
 
Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016; s.129-139.

2017

Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (z A. Alińska), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, s.173-191.