Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Krzysztof Kozłowski

 

Bibliografia
 
2008
 
Współczesne migracje jako źródło konfliktów politycznych, w: Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego. Materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwerytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007 r., red. G. Firlit-Fesnak, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2008, s. 47-60.
 
2009
 
Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2009, 279 s.
 
Terroryzm jako zagrożenie państwa, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2009, s. 298-310.
 
2010 
 
Przestępstwo a legitymizacja przywódców na obszarze poradzieckim (aspekty teoretyczno-praktyczne), w: Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2010, s. 279-296. 
 
Rewolucje, których nie było, w: Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2010, s. 45-59. 
 
Rewolucje na obszarze byłego ZSRR-eksport demokracji czy zmierzch wpływów Zachodu, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 189-206.
 
2011 
 
Chińska Republika Ludowa w ramach współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 35-52. 
 
Czynniki demograficzne w kontekście rozwoju współczesnych Chin i Indii - implikacje polityczne, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne, globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 429-443. 
 
Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa: Warszawa: OW SGH, 2011, 194 s. 
 
Nowa Wielka Gra w Azji Centralnej – podstawowe uwarunkowania polityczne, „Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2011, nr 18, czasopismo on-line, http://iesw.lublin.pl/sk/numery/numer18.php. 
 
Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011, 325 s. 
 
Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec państw Azji Centralnej, w:  Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2011, s. 83-104.     
 
Polityka zagraniczna Państwa Środka na przykładzie poradzieckiej Azji Centralnej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2011, nr 1, s. 139-156. 
 
Wpływ rewolucji pomarańczowej na ukraiński system polityczny, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 2011, nr 2, s. 211-227.
 
2012
 
Chinese Model of Capitalism: Chinese Way or Chinese Ways?, „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, vol. 2, no. 2, s. 27-46. 
 
Chiński kapitalizm państwowy – blaski i cienie (na przykładzie sektora energetycznego), w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 325-344. 
 
Czynniki ryzyka w polityce międzynarodowej współczesnych Chin, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 3, s. 9-24. 
 
Kolory Rewolucji, Warszawa: Poltext, 2012, 179 s. 
 
Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, w: W kierunku azjatyckiego przywództwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 296-318. 
 
Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec regionu Azji Centralnej, w: Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa: IEŚ-W, KUL, 2012, s. 87-102. 
 
Post-Soviet Central Asia in People’s Republic of China’s Politics, w: The New Great Game in Central Asia, red. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa: IEŚ-W, KUL, 2012, s. 33-50. 
 
Realny i marketingowy wymiar terroryzmu na Kaukazie Północnym, w: Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, red. T. Bodio, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2012, s. 305-323. 
 
Rola Kaukazu w międzynarodowej polityce energetycznej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, z. 2, Kaukaz – kultura, społeczeństwo, polityka, red. T. Stępniewski, s. 39-58. 
 
The Middle Kingdom and the New Silk Road: Post-Soviet Central Asia and Xinjiang in Chinese Politics, w: Is the 21th Century the Age of Asia. Deliberations on Politics, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 40-58.
 
2013
 
Crime and Transition in Central and Eastern Europe, eds. A. Šhelih, A. Završnik, Springer, New York–Heidelberg–Dordrecht–London 2012, 282 s., (rec.), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, z. 4, Bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim: implikacje wewnętrzne i zewnętrzne, red. T. Stępniewski, A. Gil, s. 177-182. 
 
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2013, 243 s. 
 
Miejsce CHRL w międzynarodowej polityce energetycznej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2013, nr 2, s. 165-180. 
 
Niestabilność polityczna na Półwyspie Koreańskim – wskazówki interpretacyjne dla państw zachodnich, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 487-500. 
 
Polityczny obraz islamu w poradzieckiej Azji Centralnej, w: Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin–Warszawa: IEŚ-W, KUL, 2013, s. 269-284. 
 
Ropa naftowa w polityce zagranicznej Państwa Środka: uwarunkowania i trajektorie rozwoju, w: Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2013, s. 177-199.
 
2014
 
Chińska Republika Ludowa i Państwa Poradzieckiej Azji Centralnej wobec Mniejszości Ujgurskiej, w: Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u Progu XXI wieku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2014, s. 201-217. 
 
克里米亞2014:深層意義與其未來 (Crimea 2014 – Why Did It Happen, What Does It Mean, What Comes Next), Kamatiam/Academia Sinica, 20.06.2014, http://kam-a-tiam.typepad.com/blog/2014/06/%E5%85%8B%E9%87%8C%E7%B1%B3%E4%BA%9E2014.html#more. 
 
Następstwa Kolorowych Rewolucji na Obszarze Poradzieckim, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33, s. 333-363. 
 
Oil Policy of the Middle Kingdom: Conditions and Development, w: Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2014, s. 243-261. 
 
Państwa w stosunkach międzynarodowych. Ujęcia krytyczne i ich użyteczność w realiach globalizacji, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 107-126. 
 
Rola regionalnych organizacji międzynarodowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Azji Wschodniej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 75-91. 
 
The New Great Game Revised – Regional Security in Post-Soviet Central Asia, w: The Quandaries of China’s Domestic and Development, ed. D. Mierzejewski, Łódź, UŁ, 2014, s. 190-214. 
 
Trajektorie transformacji przestępczości zorganizowanej, w: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, red. T. Bodio, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2014, s. 273-292. 
 
Zmiana czy kontynuacja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej – aneksja Krymu 2014, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, 505-520.
 
2015
 
Building an Open, Engaging and Innovative Society through Academic Education as a Public Good, w: Facing the Challenges in the European Union, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warszawa: PECSA, 2015, s. 635-643.
 
Chińska Wojna z Terroryzmem - Realny i Marketingowy Wymiar Zwalczania Terroryzmu Ujgurskiego w Chińskiej Republice Ludowej, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 327-346.
 
Geopolityczne Znaczenie Poradzieckiej Azji Centralnej w Kontekście Przemian na Rynkach Gazu Ziemnego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, z. 1, s. 73-86.
 
Państwo Środka i Słoneczniki. Jak Demokratyzacja Republiki Chińskiej Zmienia Relacje w Cieśninie Tajwańskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, z. 3, s. 65-78.
 
Polityka Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej: analiza realizacji Strategii na rzecz Nowego Partnerstwa z Azją Centralną, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, nr 4, s. 9-28.
 
2016
 
Color Revolutions, Frozen Conflicts and the New Silk Road: the Political Struggle in the Post-Soviet Space, „Politeja” 2016, nr 2, s. 279-304.
 
Regionalne organizacje międzynarodowe i międzynarodowe dobra publiczne w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w państwach rozwijających się Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 211-234.
 
Sunflower Movement, Grand Central Sit-ins and PRC Politics in East and South-East Asia, w: Political And Security Policy in Asia: Challenges, Perspectives, Implications, red. J. Marszałek Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 238-255.
 
Tajwan, Chińska Republika Ludowa i Ruch Słoneczników: jak neoliberalizm zmianie relacje w Cieśninie Tajwańskiej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, s. 423-436.
 
The colour revolutions in the post-Soviet space: illusion and reality of the post-Soviet civil disobedience, „Studia z Polityki Publicznej” 2016, z. 4, s. 135-151.
 
The New Silk Road: the Promise and the Challenge of Chinese Eurasian Integration in the Post-Soviet Central Asia, w: „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, nr 1, s. 97-109.
 
2017
 
Fenomen Brazylijskiego Jiu-jitsu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w: Sport w świecie islamu: religia, rozrywka, polityka, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot: Smak Słowa, 2017, s.139-152.
 
Futureinsights : technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze, (red. z J. J. Zygmuntowskim), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, 164 s.
 
Nowy Jedwabny Szlak i Poradziecka Azja Centralna – geopolityczne wyzwania dla chińskiego wzrostu, w: Bliżej Azji. Współczesne Wyzwania dla Bezpieczeństwa, red. E. Trojnar, Ł. Gacek, R. Kwieciński, Warszawa: Scholar, 2017, s. 79-88.
 
Post-Cold War Inter Korean Relations in Games Theory Perspective, w: The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, red. K. Kozłowski, K. Stuewe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 31-46.
 
Stabilność i zmiana w polityce państw poradzieckiej Azji Centralnej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, z. 3, s. 155-168.
 
The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, (red. z K. Stuewe), Warszawa: OW SGH, 2017, 132 s.
 
The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, (red. z K. Stuewe), Warszawa: OW SGH, 2017, 148 s.
 
The Taiwanese Dimension of the Cross-Strait Equation after the Sunflower Movement, w: Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries, red. K. Żakowski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 13-28.