Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marcin Krawczyk

 
Bibliografia

2008 

Ekonomia w przykładach, (z D. Malinowskim), Warszawa: OW SGH, 2008, 258 s., [dodruk].

2009 

Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, ,,Ekonomista” 2009, nr 5, s. 559-578.

2010 

Aktywność gospodarcza. Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. Zeszyt 1, Warszawa: CDiEG SGH, 2010, 80 s.

2011 

Efektywność rynku, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 283-301. 

Inflacyjne oczekiwania i oczekiwane decyzje banku centralnego, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 149–153. 

Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 209-239. 

Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz, ,,Ekonomista” 2011, nr 6, s. 777–794. 

Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., (red. z D. Malinowskim), Warszawa: CDiEG SGH, 2011, 153 s. 

Popyt na pieniądz i związek między ekspansywną polityką fiskalną a ekspansywną polityką pieniężną, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 143-148.

2012

Ekspansja fiskalna a keynesowskie mnożniki (wydatkowy i podatkowy), w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 549-568. 

O fiskalnej ekspansji i jej monetarnej akomodacji w: Stabilność systemu finansowego — instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 227-232. 

Popyt na pieniądz w tobinowskiej teorii wyboru portfela – modyfikacja i propozycja wniosków dotyczących skuteczności ekspansji fiskalnej, w: Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. I, red. S. Partycki, Lublin: KUL, 2012, s. 651-659.

2013

Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach pułapki płynności, ,,Ekonomista” 2013, nr 4, s. 475–496. 

Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji, Warszawa: OW SGH, 2013, 304 s.

2015

O problemie skuteczności polityki fiskalnej i pieniężnej, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2015, nr 2 (22), s. 11–28.

2016

Oczekiwania i decyzje gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw a makroekonomiczne konsekwencje polityki gospodarczej, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2016, nr 2 (26), 
s. 29-48.

Oddziaływanie ekspansji fiskalnej wspomaganej przez monetarną na produkcję – ujęcie teoretyczne i na przykładzie wybranych gospodarek, (z D. Malinowski), w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 451, s. 240-255.

2017

Czemu niska stopa procentowa nie zapewnia pełnego zatrudnienia. Wnioski ze zmodyfikowanej teorii funduszy pożyczkowych, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2017, nr 489, s. 183-192.

Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 253-280.

Efektywność rynku, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 341-358.