Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Monika Krukowska

 
Bibliografia

2009

Proces Barceloński: Unia dla Śródziemnomorza – nowa propozycja współpracy UE z państwami basenu Morza Śródziemnego, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 301-324.

2011

Chińska Republika Ludowa i Afryka. Partnerstwo strategiczne, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 53-81. 

Zróżnicowanie poziomu wzrostu gospodarczego w wybranych krajach Afryki Subsaharyjskiej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 55-91.

2012

Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w rozwój rolnictwa w Afryce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy rolnictwa światowego” 2012, t. XII, z. 4, s. 77-86.

2013

Chińska Republika Ludowa a kryzys finansowy w Europie, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 465-486. 

European investors and land acquisitions in Sub-Saharan Africa, w: Problems of World Agriculture, vol. 13, no. 4, Warsaw: Warsaw University of Life Science Press, 2013, s. 94-104.

2014

Tunezja i Maroko. Oblicza Arabskiej Wiosny, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014 nr 2, s. 25-50.

2015

China: A Global Rising Power?, w: Opportunities for cooperation between Europe and Asia, red. M. Sitek, M. Łęski, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, 2015, ss. 27-48.

Chinese Soft Power – Implications and Limits,  "Journal of Modern Science" 2015, nr 3, s.193-210, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031.

Kapitał azjatycki w Afryce, w: Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich, red. J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 320-342.

Partnerstwo strategiczne UE – Chiny: doświadczenia, nowe otwarcie, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i prace" 2015, nr 4, s. 29-52.

The European Union and Emerging Markets. China’s New Silk Road Strategy – Challenges and Opportunities for the EU, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warszawa: PECSA, 2015, s. 181-191.

Współczesna Nigeria. Zarys problemów, w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. I, red. P. Kwiatkiewicz, J. Maj, R. Szczerbowski, Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 287-305.

2016

Afrykański Bank Rozwoju w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i generowania globalnych dóbr publicznych na kontynencie afrykańskim, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red. z E. Latoszek, M. Proczek), Warszawa: DW Elipsa, 2016, s.235-256.

China and Africa. Cooperation Outlook after the 6th FOCAC Summit in Johannesburg, South Africa, "Journal of Modern Science" 2016, nr 3, s.157-180, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031,

China’s „one belt, one road” strategy and its implications for the global world order, w: "International Business and Global Economy" 2016, nr. 35, s. 157-168, DOI: 10.4467/23539496IB.16.012.5593,

Chiny i Angola: analiza współpracy w: Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 232-267.