Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Krzysztof Księżopolski

 
Bibliografia

2015

Polska polityka klimatyczna 2014-2015, Warszawa: ISECS, 2015, s. 317.

2016

Perspektywa polityczna strategii walki ze smogiem, (z O.Annusewicz), Warszawa: Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Energetycznym i Klimatem, 2015, s. 12.

Dominacja czy kooperacja w relacjach gospodarczych USA, Niemiec i Rosji z Polską w dobie postępującego procesu ekonomizacji bezpieczeństwa państw w: Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, red. M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice: WFR WEiRS VIRIBUS UNITIS, 2016, s. 230-246.

Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE, (red. z J.Buzek, S. Kluza),  Warszawa:  2016,  s. 82.

Bezpieczeństwo ekonomiczne - przedmiot badań i praktyka, w: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy, red. M.Gębska, M.Kubiak, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2016, s.12-30.                                

Revolution in Renewable Energy Technologies and International Relations, (z K. Pronińską), w: New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 352-371.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – kryzys jako katalizator zmian w: Polityki europejskie w dobie kryzysu, red. T.G. Grosse, Warszawa: Scholar, 2016, s. 227-252.

European Union Policies at a Time of Crisis w: EU climate policy - the crisis as a catalyst for change, red. T. G. Grosse, Warszawa: Scholar, 2016,  s.  227-252.

Rozwój Infrastruktury sieci energetycznych na terenach wiejskich – stan obecny i perspektywy, w: Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki  obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE, (red z J.Buzek, S. Kluza), Warszawa:  2016,  s. 51-60.

2017

Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich, (z K. Proninska), Warszawa: ERWP, 2017, s. 1-58.

Strategia walki ze smogiem, Warszawa: ISECS, 2017, s. 16.

Economic security and integration of electricity market in Trimarium, "International and Security Studies” 2017,  vol. 1, s. 151-168.

Strategy Game. Euro Norwegian Cooperation in the Fileld of Energy Security and Energy Efficiency. Methodology, Recommendation and Conclusions, Warszawa: Fundacja Instytut Wschodni, 2017, s. 22.

Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikrozrodel energii obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i Unii Europejskiej, (red. z J. Buzek), Warszawa: EFRWP, 2017, s.  69.

Analiza - studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na terenach wiejskich i gminnych w: Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikrozrodel energii obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i Unii Europejskiej, red. z J. Buzek, Księżopolski, Warszawa: EFRWP, 2017, s. 37-42.