Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Urszula Kurczewska

 

Bibliografia

2015
 
Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityki publicznej Unii Europejskiej, w: „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” 2015, nr 1(5), s. 29-46.
 
Fikcyjność i fasadowość polityki promocji rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych w Polsce, w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015.
 
2016
 
Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły, (red), Warszawa: OW SGH, 2016, 1-227 s.
 
Rola Unii Europejskiej w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M.Krukowska, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa, 2016,  s.157-184.
 
2017
 
Stabilität und Wandel der polnischenIndustrie- und  Handelskammern, w: WirtschaftskammernimeuropäischenVergleich, red. D. Sac, Wiesbaden: Springer VS, 2017,  s.163-182.
 
Reprezentacja interesów społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, (red. z K. Jasiecki), Warszawa: Wydawnictwo UW, 2017, 1-307 s.