Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Masłoń-Oracz

 
Bibliografia

2017

EAC - EU Economic Partnership Agreement (EPA) - the domestic market recapturing strategy - Rwandese approach, (z M. Jasińskim), w: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Masłoń-Oracz, M. Dziembała, Warszawa: CEWSE, 2017, s. 192-201.

European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, (red. z E. Latoszek, M. Proczek, M. Dziembałą, A. Kłos), Warszawa: CEWSE, 2017, 266 s.

Klastry a zrównoważony rozwój Unii Europejskiej w świetle inteligentnej specjalizacji na przykładzie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, (z M. Proczek), Przemysł Chemiczny 2017, nr 96, s. 1621-1624.

Konkurencyjność regionu Stuttgart i Śląsk: przykłady skutecznie wdrażanej strategii inteligentnej specjalizacji, w: Polska-Niemcy Unia Europejska - Razem czy osobno, red. Z. Czachór, T. Marcinkowski, Warszawa: Elipsa, 2017, s. 131-144.

Otwarcie - Konkurencyjność - Wzrost, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, [recenzja], Przedsiębiorstwo & Finanse 2017, nr 3, s. 117-122.

Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusu, (z M. Jasińskim) "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego" 2017, z. 3, s. 145-153.