Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marcin Mikołajczyk

 
Bibliografia

2008

Bank centralny i banki komercyjne, w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2008, s. 333-341.

Bankowość detaliczna w: Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2008, s. 187-201.

Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku, (z E. Miętkiewska) w: Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2008, s. 565-592.

Nadzór nad rynkiem finansowym, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2008 , s. 253-262.

2009

Wpływ kryzysu subprime na polski sektor bankowy, w: Gospodarka Polski -  system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 55-66

2010

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2010, s. 76-85.

Bank centralny i banki komercyjne, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2010, s. 383-392.

Rynek kapitałowy, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2010, s. 517-522.

2012

Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem, w: Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 41-47.

Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe, w: Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 65-75.

Wpływ zmian demograficznych na rynki kapitałowe w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH 2012, s. 151- 160.

2013

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2013, s. 79-92.

Bank centralny i banki komercyjne, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2013, s. 420-428.

Rynek kapitałowy, w: Finanse, red J. Ostaszewski, Warszawa: Difin, 2013, s. 552-558.

2014

Instrumenty polityki makro-ostrożnościowej, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 167-178.

Konsolidacja sektora bankowego w Polsce - szansa czy zagrożenie, w: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Kraków: wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego , 2014, s. 123-134.

2015

Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego, „Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego. Studia i Prace” 2015, nr 3, s. 181-194.