Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jan Misiuna

 
Bibliografia

2010 

Kampania po amerykańsku, „Przegląd” 2010, nr 44, s. 24-25.

Obama na wstecznym?, (z G. Wiśniewskim), „Przegląd” 2010, nr 45, s. 26-28.

2011

Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, w: Wybory 2010. Polska i Świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011, s. 253-270.

Istota i zmiany systemów federalnych w USA, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. Tom II, red. M. Kuczera, Kraków: Creativetime, 2011, s. 59-70.

Nowe mechanizmy finansowania federalnych kampanii wyborczych po sprawie Citizens United, w: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część III: Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne. Tom II, red. M. Kuczera, Kraków: Creativetime, 2011, s. 94-101.

Zarys historii regulacji finansowania kampanii wyborczych w USA, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 1, s. 203-221.

2012

Drugie rozdanie Obamy, „Przegląd” 2012, nr 46, s. 26-27.

Kampania do ostatniego dolara, „Przegląd” 2012, nr 44, s 28-29.

Money, money, money..., ”Przegląd” 2012, nr 32, s. 25-26.

Najdroższa kampania świata, ”Przegląd” 2012, nr 17-18, s. 28-29.

Nowi Amerykanie?, „Przegląd” 2012, nr 42, s. 24-25.

O(bama)pieka, ”Przegląd” 2012,  nr 28, s. 22-23.

Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie - tendencje, wyzwania, perspektywy - sprawozdanie z IV konferencji doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „ Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 4, s. 281-284.

Stany Uzbrojone Ameryki, ”Przegląd” 2012, nr 3, s. 30-31.

2013 

I Seminarium naukowe „Nauki o polityce publicznej w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość”, (z M. Pachocką), „Gazeta SGH” 2013, nr 6, s. 41. 

Czym są, a czym nie są polityki publiczne?, (z P. Brudnickim, M. Czaplickim, O. Dzilińską, K. Majdzińską, M. Pachocką, S. Timoszuk), „Gazeta SGH” 2013, nr 4, s. 20. 

Finansowanie działań politycznych w Japonii – zarys regulacji i praktyki ustrojowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 4, s. 161-178. 

Nieczynne, bo zamknięte, „Przegląd” 2013, nr 41, s. 28-29. 

Przemiany demograficzno-społeczne a wybory federalne w USA, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 123-131. 

„Społeczeństwo obywatelskie i państwo a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”– sprawozdanie z V Konferencji Doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Młodzi KES”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 4, s. 209-213. 

Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy, ( z M. Pachocką), „Gazeta SGH” 2013, nr 11 , s. 38. 

Wielkie kłamstwo Berniego Madoffa, „Przegląd” 2013, nr 44, s. 24-25. 

Wielkie zmiany w Nowym Jorku, „Przegląd” 2013, nr 49, s. 30-32.

2014 

Burmistrz od żłobków i tanich mieszkań, „Przegląd” 2014, nr 48, s. 28-29. 

Clive Bush Presents the Best of Clive Bush, „American Studies in Scandinavia”, 2914, no 45:1-2, s. 180-182. 

Część I. Kwestie gospodarcze.Wstęp, w: Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, cz. I, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 19–22. 

Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State? (z M. Pachocką), w: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy, red. E. Latoszek, A. Stępniak, A Kłos, M. Krzemiński, Sopot: UG, 2014, s. 59–77. 

Fiskus po amerykańsku, „Przegląd” 2014, nr 10, s. 26-27. 

Klub Bandytów, „Przegląd” 2014, nr 2, s. 24-25. 

Kulisy rozmów o tarczy, „Przegląd” 2014, nr 17-18, s. 20-24. 

Najważniejsze to dobrze się ożenić, „Przegląd” 2014, nr 1, s. 28-29. 

Obama na zdrowie, „Przegląd” 2014, nr 7, s. 32-33. 

Obywatel Unii Europejskiej w: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Latoszek, A. Stępniak, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 227-244. 

Pięciolatka Obamy, „Przegląd” 2014, nr 5, s. 23-25. 

Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej (z M. Pachocką),  w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s.313-344. 

Projekt „Akademia Młodego Europejczyka”, (z M. Pachocką), „Gazeta SGH” 2014, nr 2, s. 21-22. 

Przyszłość integracji europejskiej w obliczu przemian demograficznych (z M. Pachocką), w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red K. Opolski, J. Górski, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2014, s. 285-296. 

The Euro Area Crisis: Selected Problems of Institutional Solutions. Implications for Poland (z K. Zajączkowskim), w: Poland and Spain in Contemporary World, eds. M. Mizerska-Wrotkowska, J. L. Orella Martínez, Madrid: SCHEDAS, 2014, s. 195-223. 

Trwa projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europeskiej – „Akademia Młodego Europejczyka”, (z M. Pachocką), „Gazeta Uniwersytecka”, 2014, nr 2, s. 16-17. 

USA: wojna o płacę minimalną, „Przegląd” 2014, nr 21, s. 28-30. 

Zalegalizowani, „Przegląd” 2014, nr 49, s. 22-24.

2015

Culture, Growth and Teaching European Studies in Poland, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinkg EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warsaw: PECSA, 2015, s. 685-692.

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (z M. Pachocką), w: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 293-312.

Wpływ imigrantów na transformację społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa w latach 2004-2014, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 35-45.

Współczesne państwo a konieczność adaptacji: USA w epoce transformacji demograficznej i społecznej, w: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, red. E. Mączyńska, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 276-284.

2016

Brytyjska polityka imigracyjna jako przykład polityki publicznej, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, s. 291-302. 

Can U.S. immigration policy inspire solutions to the immigrant challenges in the EU?, (z M. Pachocką), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 266, s. 132-143.

Financing political parties in France, Germany and the United Kingdom, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2016, nr 1, s. 91-110. 

Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016, 232 s.

2017

Fenomen Brazylijskiego Jiu-jitsu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w: Sport w świecie islamu: religia, rozrywka, polityka, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot: Smak Słowa, 2017, s.139-152.

Futureinsights : technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze, red. z J. J. Zygmuntowski, Warszawa: OW SGH, 2017, 164 s.

La Pologne en Europe au début du XXIe siècle: à la croisée des chemins?, (z M. Pachocka), "Herodot" 2017, nr 164, s. 145-162.

Nowy Jedwabny Szlak i Poradziecka Azja Centralna – geopolityczne wyzwania dla chińskiego wzrostu, w: Bliżej Azji. Współczesne Wyzwania dla Bezpieczeństwa, red. E. Trojnar, Ł. Gacek, R. Kwieciński, Warszawa: Scholar, 2017, s. 79-88.

Ograniczenie możliwości korzystania z czynnego prawa wyborczego (voter suppression) a wybory w USA w 2016 r., w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, red. A. Bielecki, D. Szafrański, T. Gąsior, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 113-122.

Persisting Differences: 70 Years of Korean Division or How Long Will It Take for the Koreas to Fully Reunite?, w: The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, red. K. Kozłowski, K. Stuewe, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 135-148.

Post-Cold War Inter Korean Relations in Games Theory Perspective, w: The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, red. K. Kozłowski, K. Stuewe, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 31-46.

Stabilność i zmiana w polityce państw poradzieckiej Azji Centralnej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”  2017, z. 3, s. 155-168.

The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, (red. z K. Stuewe), Warszawa: OW SGH, 2017, 132 s.

The Korean Peninsula Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, (red. z K. Stuewe), Warszawa: OW SGH, 2017, 148 s.

The Taiwanese Dimension of the Cross-Strait Equation after the Sunflower Movement, w: Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries, red. K. Żakowski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, s. 13-28.

Who counts as an unauthorized/irregular/illegal immigrant? Comparative analysis of the US and EU perspectives, (z M. Pachocka), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, nr 319, s. 159–168.