Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Krzysztof Miszczak

 
Bibliografia

2008 

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Ambasador” 2008, nr 10, s. 11-18. 

Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa: UKIE, 2008, s. 236-253.

2009 

Misje międzynarodowe Bundeswehry, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 4, s. 43-54. 

Polityka koherencji w Polityce Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE wg postanowień Traktatu z Lizbony, a rola i przyszłość Trójkąta Weimarskiego/ Politik der Kohörenz in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nach den Bestimmungen des Lissaboner Vertrages und die Rolle und Zukunft des Weimarer Dreiecks/ La politique da la cohérence, sécurité et de défense de l’UE, selon les disposition du Ttraité de Lisbonne, face au rôle et l’avenir du Triangle de Weimar/, w: Trójkąt Weimarski w Europie/ Weimarer Dreieck in Europe/ Le Traingle de Weimar eu Europe/, red. K.H. Standke,Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2009, s. 483-525.

2012 

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2012, 476 s.

2013 

Traktatowe mechanizmy spójności polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: Jednolitość i spójność prawa. Perspektywa Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, red. A. Nowak-Far, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 67-98. 

Unia Europejska jako aktor nowego multipolarnego porządku światowego bezpieczeństwa?, w: System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, red. J. Fiszer, Warszawa: ISP PAN, 2013, s. 175-190. 

Weimarer Dreieck, „Europäische Sicherheit &Technik” 2013, nr 9, s. 13-16. 

Weimarer Dreieck als Transmissionsmechanismus für die Gemeinsame Europäische Sicherheits-, und Verteidigungspolitik, „Europäische Sicherheitspolitik“ 2013, nr 8, s. 25-38.

2014 

Forum Europäische Sicherheit 2014. Strategie und Sicherheit für Europa. Weiterentwicklung statt Stillstand. Berlin, 25 września 2014. „Europäische Sicherheit” 2014, nr 11, s. 97-98. 

Nowa Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 53-72. 

Forum Europäische Sicherheit 2014. Strategie und Sicherheit für Europa. Weiterentwicklung statt Stillstand. Berlin, 25 września 2014. „Europäische Sicherheit” 2014, nr 11, s. 97-98. 

Nowa Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 53-72. 

W. Brandt, Wspomnienia, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2013, 383 s., (rec.), „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 2, s. 141-146.

2015

Die deutsch-polnischen Beziehungen in Zeiten der Krise in Osteuropa, „Zeitschrift für Außen - und Sicherheitspolitik” 2015, nr 8, s. 8-21.

Niemiecka polityka zagraniczna w policentrycznym porządku międzynarodowym w: Polityka Publiczna w Polsce. Priorytety i Wyzwania, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 65-82.

Polen und Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, w: „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik. Polen in Europa”, 2015, s. 50-58.

Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, w: Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, red. J. M. Fiszer, Warszawa: ISP PAN, 2015, s. 51-71.

The Polish Security and Defence Policy, “European Security & Defence” 2015, nr 8, s.10-15.

2016

Niemcy znów boją się obcych, "Gość Niedzielny" 2016, nr 6, s. 56-57.

Poland, Germany and European Security and Defence Policy, "The Warsaw Voice" 2016, nr specjalny, s. 3-5.

Polska i Niemcy a realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej,. Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2016, nr 1, s. 83-106.

Racje Stanów - Architektura Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w kontekście interesów polskich i niemieckich, "ParaBellum. Niezależny Magazyn Strategiczny" 2016, nr, s.130-139.

Return of forces to Germany. Analiza Białej Księgi Bezpieczeństwa Niemiec, "ParaBellum. Niezależny Magazyn Strategiczny" 2016, nr ,s. 139-139.

Wstęp, w: NATO: The Enduring Alliance 2016, red. J. Lindley-French, Warsaw: Foundation for Polish-German Cooperation, 2016, s. 2-3.

2017

Kwestia prawno-polityczna reparacji i odszkodowań w stosunkach polsko-niemieckich, w: Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945 Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, Warszawa: Wyd. Art Studio Anabaza, 2017, s. 3-9.

Misja porządnego człowieka, w: Fenomen „Żegoty”. 75 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom, Warszawa: Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, s. 14.

Niemcy w polityce globalnej - Biała Księga, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2017, nr 25, s.11-18.

Niemiecka polityka transformacji siły na kontynencie europejskim, a polityka bezpieczeństwa Polski (1989/90-2015), w: Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga Jubileuszowa ISP PAN, Warszawa: Wyd. Bellona, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2017, s. 570-594.

Niemiecki patent na Europę,  „Rzeczpospolita” 2017, nr 64, s. 10-11.

Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, "Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 1, s. 53-68.

Raisons d'État. EU Security and Defence Policy Framework in the context of Polish and German Interests. An analysis, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2017, nr 4, s. 51-65.

Russland verstehen – geht das? Sicherheitspolitische Kurssetzung in schwierigen Zeiten, w: Berliner GSP-Sicherheitsdialog. Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V., 2017, s. 31-43.