Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Joanna Modrzejewska-Leśniewska

 
Bibliografia

2008 

Rekonstrukcja Afganistanu po upadku Talibów. Zarys problemu, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 719-737.

2009

Czy możliwa jest likwidacja upraw maku i produkcji opium w Afganistanie?, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 345-363. 

Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego wobec Afganistanu w latach 1947-1979, Warszawa: OW SGH, 2009, 429 s.

2010

Afganistan, Warszawa: Wyd. TRIO, 2010, 524 s. 

Szkolnictwo w Afganistanie – między tradycją a nowoczesnością, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź: Ibidem, 2010, s. 55-73.

2011 

Problemy i wyzwania demograficzne Indii, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 415-428. 

Stosunki ChRL z Afganistanem, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 185-203. 

„Wypadek przy pracy” czy „mord polityczny”? Śmierć amerykańskiego ambasadora Adolpha Dubsa w Kabulu w 1979 roku, w: Czas Ameryki. Księga ku czci Profesora Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok: Trans Humana 2011, s. 341-351.

2012 

Economy and Society of Afghanistan – a Special Case of the ‘Dutch Disease’ „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, vol. 3, no. 2, s. 69-91. 

Indie. Przesłanki mocarstwowości, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 3, s. 25-52. 

Potencjał gospodarczy Afganistanu. Aktywa i pasywa, w: Azja w gospodarce światowej. Inwestycje, produkcja, handel, Warszawa: Uczelnia Vistula, 2012, s. 133-148.

2013 

Gospodarka Indii w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Perspektywy na przyszłość, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 2, s. 181-194. 

Imperium brytyjskie w ostatnich dniach pokoju i pierwszych dniach II wojny światowej (lato-jesień 1939 r.) / The British Empire in the Last Days of Peace and First Days of the Second World War (Summer-Autumn 1939), (z J.M. Leśniewskim), w: Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. I, Strategia / Polish Campaign 1939. Politics –Society – Culture, vol. I, Strategy, red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Warszawa: Neriton, 2013, s. 373-391. 

On the Way to Establishing United States – Afghan Diplomatic Relations, 1919-1942, w: Polish Perspectives on American History. Insights. Interpretations. Revisions, ed. H. Parafianowicz, Białystok: UwB, 2013, s. 131-148. 

Perspektywy stabilizacji Afganistanu w kontekście 2014 roku, w: Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2013, s. 181-200.

Potencjał energetyczny Afganistanu, w: Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, red. P. Kwiatkiewicz, Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 2013, s. 89-106.

2014 

„Arabska” czy „Muzułmańska” Wiosna Ludów? Przemiany polityczno-społeczne w Pakistanie a Arabska Wiosna, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014 nr 2, s. 9-24. 

Polityka energetycznej integracji regionu: TAPI i IPI, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 521-548.

2015

President of the state in the Afghan Constitution, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 1, s. 137-157.

Przyjaciele „na każdą pogodę”. Tradycja i współczesność stosunków pakistańsko-chińskich, w: Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 254-293.

Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Efektywność i perspektywy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 4, s. 55-78.

2016

Działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 185-196.

III wojna afgańsko-brytyjska, 1919. Czy był to konflikt asymetryczny?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne" 2016, nr 143, z. 4, s. 769–787.

Migracje w imperium brytyjskim, w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska, J. Łazor, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 35-56. 

Przesłanki potęgi Turcji, w: Potęgometria, t. III, red. M. Sułek, R. Kobryński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016, s. 71-90.

Rola Ligi Państw Arabskich w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa: DW Elipsa, 2016, s. 197-209.

2017

Miejsce OPEC na współczesnym rynku ropy naftowej. Problemy i wyzwania, w: Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych Tom 1 Polska i świat. Energetyka jądrowa. Bezpieczeństwo. Logistyka, red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerpowski, Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017, s. 63-79.

Polityka regionalna Indii – Afganistan, w: Współpraca, konkurencja czy rywalizacja?: oblicza stosunków międzynarodowych w Azji, red. J. Marszałek-Kawa, A. Stańco-Wawrzyńska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 167-212.

Ropa naftowa a stabilizacja Irany, w: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy, red. M. Gębska, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017, s. 208-222.