Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wojciech Morawski

 
Bibliografia

2008 

Bank Krajowy i jego następca, Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 3, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 45, s. 44-48. 

Bank Polski (1828-1885). Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 2, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 41, s. 52-56.

Czy historia gospodarcza jest jeszcze potrzebna?, w: Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej, red. J. Skodlarski, Łódź: 2008, UŁ, s. 11-17. 

Das deutsche Kapital im Polen der Zwischenkriegszeit, w: Interesse und Konflikt. Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2007, hrsg. D. Bingen, P. Loew, N. Wolf ,Wiesbaden:  Deutschen-Polen Institut, Herrassowitz Verlag, 2008, 85-96. 

Gospodarna kraina. Wielkopolska w gospodarce Drugiej Rzeczypospolitej, "Mówią Wieki", wyd. specjalne  - 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego, grudzień 2008, s. 71-75.

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Warszawa: Difin, 2008, s. 127. 

Historycy gospodarczy wobec problemu zacofania, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 271-278. 

James Cook. Terra Australis, seria "Wielkie Odkrycia Ludzkości", nr 15, "Rzeczpospolita" z 29 maja 2008, s. 4-14. 

Na początku był pieniądz ..., "Stolica" 2008, nr 5, s. 4-5. 

Niechciane banknoty. Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 1, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 37, s. 54-58.

Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: WN PWN, 2008, 222 s.

P. Matera, R. Matera, Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa: KiW, 2007, 439 s., (rec.), w: Jak to między kuzynami, „Mówią Wieki” 2008, nr 2, s. 60.

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 4, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 50, s. 50-53.

Polska ropa ..., "Plastics Review" 2008, nr 10, s. 52-56.

Przez mickiewiczowską puszczę, "Mówią Wieki" 2008, nr 2, s. 43-47.

Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, (red. z A. Zawistowskim ), Warszawa: OW SGH, 2008, 394 s.

Staropolski Okręg Przemysłowy i Białostocki Okręg Przemysłowy. Studium porównawcze. (z G. Jamroziakiem) w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 17-38. 

U progu nowych czasów, "Stolica" 2008, nr 11, s. 6-11. 

Uczelnie flagowe - A gdzie autonomia?, "Gazeta Wyborcza" z 20 lutego 2008, s. 8. 

W Zagłębiu Naftowym, "Mówią Wieki" 2008, nr 8, s. 52-55.

Wpływ zaborów na rozwój miast polskich, w: Gospodarcze i społeczne skutki zaborów Polski, red. J. Chumiński, K. Popiński , Wrocław: Gajt, 2008, s. 47-56.

Wstęp, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 7-13.

2009

1 września 1939 roku, godz. 4.45, w: Batalie największej z wojen, nr 1, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 14 marca 2009, s. 20-27. 

Bank Emisyjny 1940-1945, Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 6, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 6, s. 50-53. 

Bank Polski SA 1924-1951, Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 5, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 2, s. 52-55. 

Dolar jako waluta międzynarodowa. Geneza - uwarunkowania – perspektywy, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński Warszawa: OW SGH,  2009, s. 55-78. 

Gospodarka II Rzeczypospolitej, w: Polski wiek XX - Dwudziestolecie, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2009, s. 271-300. 

Kres korsarza. "Admiral Graf Spee" zatopiony u ujścia La Platy, w: Batalie największej z wojen, nr 9, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 9 maja 2009, s. 4-13. 

Kronika szczytów G-7/G-8, (z P. Jachowiczem), Warszawa: KiW, 2009, 375 s. 

Lend-Lease i konwoje arktyczne. Jesień 1941-wiosna 1945 r., w: Batalie największej z wojen, nr 20, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 25 lipca 2009, s. 4-13. 

Między naśladownictwem a zaściankowością. Recepcja obcych wzorów w rozwoju gospodarczym Polski, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2009, s. 19-26. 

Mój dziadek, Adam Lewicki ..., w: T. Głowiński - Zapomniany garnizon. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu w latach 1924-1939, Wrocław: Gajt, 2008/2009, s. 7-10. 

Narodowy Bank Polski (1945-1989), Historia bankowości centralnej na ziemiach polskich, cz. 7, "Gazeta Bankowa" 2009, nr 11, s. 48-51. 

O panowanie na morzu. Bitwa jutlandzka 1916, "Mówią Wieki" 2009, nr 5, s. 48-53. 

Pełzająca katastrofa. Gospodarka polska w latach osiemdziesiątych, w: W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku, red. A. Friszke, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2009, s. 27-43. 

Pieniądz zamiast szabli. Dzieje Banku Polskiego, "Mówią Wieki" 2009, nr 49, s. 27-32. 

Polowanie na "Bismarcka". Rajd, osaczenie i zniszczenie niemieckiego pancernika w maju 1941 r., w: Batalie największej z wojen, nr 14, dodatek do "Rzeczpospolitej" z 13 czerwca 2009, s. 4-13. 

Rola banków wielkopolskich w II Rzeczypospolitej, w: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2009, s. 265-276. 

Rola nadzoru bankowego w obecnym kryzysie ekonomicznym, w: Zrozumieć kryzys 3. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 103-118. 

Spory i kontrowersje. IV Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą Łagów 2009, "Mówią Wieki" 2009, nr 7, s. 8. 

Trwał jak skała. "Tygodnik Powszechny" 2009, nr 39, s. 33. 

Wielki kryzys 1929 roku, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: UwB, 2009, s. 108-119.

2010

Banknot, który miał ocalić ojczyznę, Pieniądz polski przez wieki, (z W. Kalwatem), dodatek do „Mówią Wieki” 2010, nr 12, s. 1-8.

Dziedzictwo 1920 roku, „Mówią Wieki” 2010, numer specjalny, W Rocznicę Zwycięstwa, s. 57, (przedruk z 2005 roku).

Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa: Difin, 2010, 342 s.

Ekonomiczny kontekst wyścigu zbrojeń, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław: Gajt, 2010, s. 249-260.

Europejska „panika moralna” jako instrument dominacji Zachodu. Historyczne konteksty ruchów ekologicznych, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 11-23.

Kryzys gospodarczy 2008 roku - perspektywa historyczna, "Mazowsze. Studia Regionalne" 2010, nr 4, s. 15-33.

Krzyżackie biuro turystyczne, rozmowa Pawła Rożyńskiego, "Dziennik. Gazeta Prawna", 16-18 lipca 2010, s. A11-A12. [Także: "Angora" 2010, nr 30, s. 28-29; przedruk fragmentu: „Polityka” 2010, nr 30, s. 106].

Morze Czarne od dymu. Turcy, Anglicy i Francuzi przeciw Rosjanom 1853-1856, w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 44, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 20 listopada 2010, s. 4-14.

Niepotrzebna wojna?, "Mówią Wieki" 2010, numer specjalny.  W Rocznicę Zwycięstwa, s. 26-30 [przedruk z 2005 r.].

Od La Manche po Pacyfik. Wojny angielsko-holenderskie XVIII i XIX wieku, w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 39, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 16 października 2010, s. 4-14.

Powstanie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2010, t. LXX, s. 277-279.

Studenci jak komandosi, (wywiad), "Magiel" 2010, nr 115, s. 10-11.

Wojny kupców. Rywalizacja Holandii i Anglii w XVII wieku, w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 34, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 11 września 2010, s. 4-14.

Wzrost oparty na przemianach instytucjonalnych i demograficznych w XII-XV wieku, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa: WAiP, 2010, s. 11-38.

2011

3 pytania do Wojciecha Morawskiego; Inflacja sposobem na kryzys,  (wywiad), „Puls Biznesu” z 4 października 2011, s. 26. 

Bitwa o Atlantyk. Niemiecka wojna podwodna 1939-1945, w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 64, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 9 kwietnia 2011, s. 4-14. 

Dystans, a nie cynizm, (wywiad), „Magiel” 2011, nr 122, s. 22-23. 

Dzieje gospodarcze Polski, wyd. 2, Warszawa: Difin, 2011, 366 s. 

Europa już nie chce integracji? „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 2011, s. 26. 

Genius loci, w: B. Romanowska-Mazur, Czas próby. Historia legionowskich Kolumbów, Legionowo: Muzeum Historyczne, 2010, s. 11-17. 

Główne problemy bankowości – perspektywa historyczna. Banki i bankowość – perspektywa historyczna i współczesna. I Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, Warszawa: VII Liceum Ogólnokształcące, 2011, s. 4-6. 

Karpaty Wschodnie. Próba rekonstrukcji krajobrazu historycznego, w: Społeczny wymiar turystyki, red. E. Kościk, Wrocław: Gajt, 2011, s. 299-314. 

Mazowsze, (z J. Choińską-Mika, M. Kuleszą, K. Miką, H. Wajsem), Warszawa: Daunpol,  2011, s. 280. 

Moj died, Adam Lewickij …, w: T. Głowinskij - Zabytyj garnizon. Addieł Korpusa achowy pamieżża u Iviency u 1924-1939 gadach, Białystok: Instytut Biełaruskijj Wilna, Biełaroskaje Gistaryczne Tawarystwa Biełaskot, 2011, s. 12-14. 

Od marki do złotego, Pieniądz polski przez wieki, (z W. Kalwatem), odcinek 13, dodatek do „Mówią Wieki” 2011, nr 9, s. 1-8. 

Od marki do złotego, Pieniądz polski przez wieki, (z W. Kalwatem), odcinek 12, dodatek do „Mówią Wieki” 2011, nr 8, s. 1-8. 

Przyczyny i skutki zjawisk demograficznych – perspektywa historyczna, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 365-384. 

Słońce wschodzi nad Cuszimą. Zniszczenie floty rosyjskiej, 1905 rok, w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 51, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 8 stycznia 2011, s. 4-14. 

Stare okręgi przemysłowe w rozwoju gospodarczym Polski, w: Regiony przemysłowe. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Materiały konferencyjne, Boszkowo, 9 czerwca 2011, Boszkowo: Instytut Śląski, CK „Muza”, s. 23-53. 

Strajk w 1981 roku, w: XXX lat Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej, red. A. Misztal, Warszawa: NSZ SGH, 2011, s. 20. 

Trzecia Republika – osłabione mocarstwo, „Mówią Wieki” 2011, nr 6, s. 19-23. 

Wielki rejs US Navy. Ciosy Amerykanów od Guadalcanal (1942) do Filipin (1944), w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 73, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 11 czerwca 2011, s. 4-14. 

Wpływ zbrojeń na równowagę gospodarki socjalistycznej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 59-87. 

Z grubej rury. Bitwa jutlandzka, wiosna 1916 r., w: Bitwy i wyprawy morskie, nr 56, dodatek do „Rzeczypospolitej” z 12 lutego 2011, s. 4-14. 

Zakładamy Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, „Mówią Wieki” 2011, nr 2, s. 21. 

Złote jabłko. Górnośląski przemysł w Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 2011, numer specjalny. Powstania śląskie 1919-1921, s. 100-105.

2012

Aviation Industry in Communist Poland – Developments Barriers, „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, vol. 3, no. 1, s. 165-177. 

Banki województwa śląskiego w okresie II Rzeczypospolitej, w: Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, t. II, Pieniądz i banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski, R. Macyra , Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2012, s. 319-332. 

Bankowość centralna - kilka uwag historyka, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. dr hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 215-222. 

Centralny Okręg Przemysłowy. Wczoraj. Dziś. Jutro. Materiały z konferencji naukowej w 75 rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u, Warszawa: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2012, s. 57-58. 

Historia pieniądza i kredytu, w: Pieniądz, finanse i światowy kryzys gospodarczy, red. E. Rutka-Wierzejska, Warszawa: II Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, 2012, s. 5-9. 

Ludowe Wojsko Polskie 1945-1989. Przegląd struktur organizacyjnych, w: Ekonomia,  społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski,Warszawa: OW SGH, 2012, s. 313-332. 

Nie zanudzić zwiedzających, „Bankoteka” 2012, nr 2, s. 13. 

Od złotej waluty do niewymienialnego pieniądza socjalistycznego. Systemy walutowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. w: Pieniądz i systemy monetarne - Wspólne dziedzictwo Europy. Studia i Materiały; Białoruś - Bułgaria - Litwa - Łotwa - Mołdawia - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, red. K. Filipow, B. Kuklik, Augustów-Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 2012, s. 309-327. 

Patriotyzm, nacjonalizm, rasizm. Kilka uwag historyka, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 33-51. 

Przemysł białostocki w II Rzeczypospolitej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2012, nr 3, s. 47-58. 

Przemysł lotniczy w PRL - bariery wzrostu, w: Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2012, s. 101-111. 

Rzeczpospolita w gospodarce, (wywiad), "Ale Historia" nr 48, dodatek do "Gazety Wyborczej" z 1 grudnia 2012, s. 3-4. 

The Great Crisis of the Year 1929, w: From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), Bialystok: Bialystok University Press, 2012, s. 79-88. 

Z czego żyły Prusy, w: Prusy – wzlot i upadek, „Polityka. Pomocnik Historyczny” 2012, nr 3, s. 58-62. 

Złoty Blok, „Pamięć.pl, Biuletyn IPN” 2012, nr 1, s. 20-23.

2013

100-lecie Fed, w: Wystawa. Dzieje bankowości centralnej – Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Fed, „Bankoteka” wyd. specjalne, grudzień 2013, s. 59-99. 

100th Anniversary of the Fed, w: Exhibition. The history of central banking – Poland and the USA. 185th anniversary of Polish central banking and 100th anniversary of the Fed. „Bankoteka”, Special issue, December, s. 49-89. 

Bank centralny: trzy funkcje, trzy tradycje, w: Wystawa. Dzieje bankowości centralnej – Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Fed, „Bankoteka” wyd. specjalne, grudzień 2013, s. 5-7. 

Biedny kraj bogatych ludzi, (wywiad), "National Geographic Polska" 2013, nr 6, s. 38-43. 

Ekonomiczne konsekwencje Szklarskiej Poręby, (z J. Łazorem), w: Zwrot polityczny'48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak,Warszawa: OW ASPRA-JR, 2013, s. 551-562. 

Foreign Capital in Polish Banking 1918-1939, w: Foreign Financial Institutions & National Financial Systems. Studies in Banking and Financial History, 2013 EABH Annual Conference, 7-8 June, Warsaw, Poland, eds. M. Aspey, P. Hertner, K. Kaczmar, J. Skiba, D. Stiefel, N. Valério, Frankfurt a.Main-Warsaw: EABH, NBP, 2013, s. 137-162. 

Gospodarka epoki Gierka - między białą a czarną legendą, w: Dekad Edwarda Gierka. Blaski i cienie, red. P. Bożyk, Warszawa: Wyd. „Kto jest kim”, 2013, s. 107-120. 

Nowe pole badań numizmatycznych „Rocznik Historii Papierów Wartościowych”, (rec.), „Przegląd Numizmatyczny” 2013, nr 4, s. 49. 

Od Piotra Skargi do Andrzeja Kapostasa, Historia bankowości na ziemiach polskich, „Mówią Wieki” 2013, nr 12, s. 48-51. 

Odbudowa elitarnych umiejętności, „Gazeta SGH” 2013, nr 10, s. 33. 

Pierwsze lata Banku Polskiego, Historia bankowości na ziemiach polskich, „Mówią Wieki” 2014, nr 12, s. 52-55. 

Przydatność doświadczeń historycznych do analizy aktualnego kryzysu gospodarczego, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 15-42. 

Tendencje autarkiczne w gospodarce socjalistycznej, w: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. P. Jachowicz, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 75-106. 

The History of Central Banking – Three Functions, three traditions, w: Exhibition. The history of central banking – Poland and the USA. 185th anniversary of Polish central banking and 100th anniversary of the Fed. „Bankoteka”, Special issue, December 2013, s. 5-7. 

Wszystko jest w porządku, (wywiad), "Magiel" 2013, nr 136, s. 6-8. 

2014 

Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance, (z J. Łazorem), w: Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, eds. W. Loth, N. Păun, Baden-Baden, Cluj–Napoca: Nomos, EFES, 2014, s. 134-146. 

Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów historyków gospodarczych), (red. z J. Łazorem), Wrocław: Gajt 2014, 462 s. 

Stulecia amerykańskiego banku centralnego, (z J. Łazorem), „Mówią Wieki” 2014, nr 1, s. 32-36. 

Wystawa Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju, (z C. Leszczyńską, J. Łazorem), „Bankoteka" 2014, wyd. specjalne, s. 4-28.

2015

Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej, Pieniądz na pograniczach, „Acta Archeologica Lodziensis” 2015,  nr 61, s. 85-94.

Czy państwo wielonarodowe musi przegrać w procesie modernizacji? w: Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów,  red. T. Głowiński, Wrocław: Wydawnictwo  GAJT,  2015, s. 363-376.

Dziewiętnastowieczne reformy rubla, „Mówią Wieki” 2015, nr 2, s. 81-84.

Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, (red. z Ł. Dwilewiczem), Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2015, 328 s.

Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, (red.), Warszawa:  OW SGH,  2015, s. 150.

Inflacje podczas pierwszej wojny światowej – próba systematyzacji, w: 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej, red. E. Solarek, H. Domański, H. Wajs,  Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych, 2015, s. 25-44.

Mit złotej waluty, w: Współczesny Matrix. Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 157-170.

Pociąg do złota. Z prof. Wojciechem Morawskim, kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozmawia Bogusław Kubisz, „Mówią Wieki” 2015,  nr 10, s. 8-11.

Pole Mokotowskie do 1939 roku,  w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa:  OW SGH,  2015, s. 11-48.

Pole Mokotowskie po 1945 roku w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa:  OW SGH,  2015, s. 97-104.

Post-war Economies (East Central Europe), w: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. By Ute Daniel, Peter Gatrell, Olivier Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson; Freie Universitat Berlin 2014-10-08; http://dx.dol.org/10.1563/ie1418.666.

Przemysł lotniczy w PRL – szanse i bariery, „Mówią Wieki” 2015,  nr 8, s. 46-50.

Reformy pieniężne rewolucji francuskiej, „Mówią Wieki” 2015, nr 1, s. 81-84.

Szaleństwa walutowe Ameryki Łacińskiej, „Mówią Wieki” 2015,  nr 6,  s. 74-76.

Warszawski Okręg Przemysłowy, w: Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2015, s. 236-273.

Wojenne losy Pola Mokotowskiego,  w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa:  OW SGH,  2015, s. 63-68.

2016

Emigranci, wygnańcy, uchodźcy. Perspektywa historyczna, w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania,  red. K. Górak-Sosnowska, J. Łazor, Warszawa:  OW SGH,  2016,   s. 13-34.

Galicyjskie zagłębia naftowe, w: Problemy energetyczne Polski, Cz. I: Surowce, red.  A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski,  Warszawa:  OW SGH, 2016, s. 33-50.

Problemy energetyczne Polski. Cz. 1: Surowce, (red. z A. Jarosz-Nojszewska), Warszawa: OW SGH, 2016, 224 s. 

Rola surowców energetycznych w rozwoju gospodarczym Polski, w: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny,  red. T. Głowiński,  M. Zawadka,  Wrocław:  Wydawnictwo GAJT,  2016, s. 11-28.

The Memory of Communist Poland in the Third Polish Republic. A Tentative Systematisation, (z J. Łazor) „Studia z Polityki Publicznej; Public Policy Studies”, 2016 , nr 4, s. 37-53.

2017

Akt 5 listopada w kontekście wojny na wyczerpanie, „ Miscellanea Historico-Archivistica” 2017, t. XXIV, s. 61-68.

Das Finanzsystem der Zweiten Republik und das Erbe der Teilungszeit, (z J. Łazor)  w: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilunszeit in Polen 1918-1939, red. M. G. Müller, K. Struve, W. Verlg, Göttingen: Wallsterin Verlag, 2017, s. 68-81.

Galicjan Oilfields, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017,  nr 2, s. 15-32.

Jak się dorobić?, „Polityka” 2017,  nr 11, s. 41-45.

Komunizm wojenny. Polityka gospodarcza bolszewików do 1921 roku, „Mówią Wieki” 2017,  nr 3, s. 72-75.

Modernizacja systemu bankowego, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej,  red. A. Jarosz-Nojszewska,  Warszawa:  OW SGH,  2017,  s. 163-174.

Problem lichwy w doktrynie trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, w: Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Łódź:  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Łódzkiego, 2017, s. 29-38.

Przedmowa, w:  Społeczny kontekst ekonomii,  red. J. Szlachta,  M. Zaleska , K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW  SGH, 2017,  s. 7-11.

Przemiany ustrojowe, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej,  red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa:  OW SGH,  s. 39-58.

Przemysł zbrojeniowy Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 2017, nr 9, s. 18-21.

Sprawiedliwość dziejowa. Co i komu oddać 1772-1939, wywiad przeprowadziła Karolina Lewicka, „Newsweek Historia” 2017, nr 2, s. 20-27.

Stosunki pracy w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Świat pracy: instytucje i wartości,  red. J. Gardawski i R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017,  s. 125-146.

Wspomnienie o Piotrze Jachowiczu, „Gazeta SGH” 2017, nr 3, s. 48.