Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jerzy Nowakowski

 
Bibliografia

2008

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, (red. z T. Famulska), Warszawa: Difin, 2008, 287 s.

2010

Monitoring w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Warszawa: Difin, 2010, s. 83-97.

2012

Zastosowanie poziomów zniesienia Fibonacciego do wyznaczania punktów zwrotnych wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (z  K. Borowski) w: Szkice o finansach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012 , s. 177-189.

2013

Zarządzanie aktywami i pasywami banku,  w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 225-226.

Zarządzanie portfelem kredytowym,  w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 235-243. 

2015

W kierunku nowego ładu świata finansów, (red.), Warszawa: OW SGH, 2015, 207 s.