Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katarzyna Pisarska

 
Bibliografia

2008

Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 257-271.

Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004–2007 – ocena unijnych urzędników i dyplomatów, Raport Pułaskiego nr 1, wrzesień 2008, Warszawa: Fundacja Kazimierza Pułaskiego, 2008, 1-55, http://www.pulaski.pl/images/publikacje/raport/Raport_Pulaskiego_Nr_1_08_Polski.pdf. [Także w jęz. ang.: http://www.pulaski.pl/images/publikacje/raport/Report_Pulaskiego_No_1_08_English.pdf.]

2009

Polityka wschodnia Unii Europejskiej po rozszerzeniu (2004-2009). Wnioski dla Polski, (z M. Słowikowskim, P. Żurawskim vel Grajewskim), Raport Centrum Europejskiego Natolin, Warszawa: CEN, 2009, [b.s.]

2010

[komentarz], w: Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” 2010, nr 11, s. 23-25, http://www.pulaski.pl/images/publikacje/kmp/2010/Pulaski_Policy_Papers_No_11_10.pdf.  [Także w jęz. ang.: http://www.pulaski.pl/images/publikacje/kmp/2010/Pulaski_Policy_Papers_No_11_10.ENpdf.] 

Polityka Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej przed i po 2004 roku: czynniki zmian i kierunki ewolucji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, z. 3, s. 31-50.

Zmiany w europejskiej i polskiej polityce wschodniej po 2004 roku, w: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 263-277.

2011

America and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor, „Central European Digest”, Issue Brief no. 120, Washington D.C., August 1, 2011, Center for European Policy Analysis, s. 1-12, http://www.cepa.org/sites/default/files/documents/CEPA%20Issue%20Brief%20No.%20120%2C%America%20and%20the%20Eastern%20Partnership.pdf.

Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 563-582.

2012

European Integration Studies in Political Science: the Case of Poland, w: Analyzing European Union Politics. Change or Continuity?, eds. F. Bindi, K.A. Eliassen, Bologna: Il Mulino, 2012, s. 411-433. 

From Great Atlanticists to Great Europeans? The Impact of Obama's Foreign Policy on Central Europe, w: Obama, US Politics, and Transatlantic Relations: Change or Continuity?, ed. G. Scott-Smith, Frankfurt a.M.: Peter Lang Publishers, 2012, s. 153-168.

Monitorowanie rozwoju kryzysu finansowego i przezwyciężanie jego skutków – współpraca państw i instytucji Unii Europejskiej, „Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe” 2012, nr 1, s. 167-186.

Projekty modernizacyjne zmian pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1, s. 153-172.

2014

How Visegradiands can emulate the Scandinavian in telling their story of the world, „CPD Monitor”, vol. 6, issue 2, Summer 2014, s. 1-5, http://uscpublicdiplomacy/org/pdin_monitor_article/how-visegradians-can-emulate-scandinavians.

The role of domestic public engagement in the formulation and implementation of U.S. government-sponsored educational exchanges – an insider’s account, „Place Branding and Public Diplomacy” 2014, July 2, doi: 10.1057/pb.2014.11, Palgrave MacMillan, 2014, s. 1-13, http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/vaop/ncurrent/full/pb201411a.html.  

2015

Central Europe and the Immigrant Crisis: Understanding the East-West European Divide, “The Australian Outlook”, Australian Institute of International Affairs, Canberra, 2 November 2015, http://www.internationalaffairs.org.au/australian_outlook/europe-and-the-immigrant-crisis-the-east-west-divide/ 

Peace Diplomacy and the Domestic Dimension of Norwegian Foreign Policy: The Insider's Accounts, “Scandinavian Political Studies”, Vol. 38, s. 198–215. 

Poland’s strategic awakening: a new leader appears, “The Strategist”, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, 6 May 2015, https://www.aspistrategist.org.au/polands-strategic-awakening-a-new-leader-appears/.

2016

The Domestic Dimension of Public Diplomacy - Evaluating Success through Civil Engagement, London: Palgrave McMillan, 2016.

Soft Power in North America and Europe, in: Routledge Handbook of Soft Power, red. N. Chitty, C. Hayden, L. Ji, G. Rawnsley, J. Simons, London: Routledge, 2016, pp. 235-238. 

2017

A Future for the EU Army? A Step-by-Step Approach, FKP Policy Paper,  Warszawa: im Fundacja Kazimierza Pułaskiego, 2017, ss. 1-8.

Patterns of Polish-German Reconciliation - Are They Transferable into International Politics?, w: The German-Polish Reconciliation Policies: Insights for the Koreas, red. K. Kozłowski I K. Stuewe, Warszawa: OW SGH, s. 81-98.

Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Polsce, Raport Fundacji Kazimierza Pułaskiego (z K. Wóycicki, M. Kowalska, A. Lelonek), Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Puławskiego, 2017, s. 22.