Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Aldona Podolska-Meducka

 
Bibliografia

2008 

Antoni Marian Rajkiewicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w latach 1968–1969 w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 297-305.  

Ignotus [A.Peretz], Finansjera warszawska (1870-1925). (Z osobistych wspomnień), ( red.), Warszawa: OW „Mówią Wieki”, 2008, 251 s. 

Kronenberg, Bloch, Poznański i inni, w: Żydzi polscy, dodatek do „Rzeczpospolitej” z 22 lipca 2008, (brak paginacji).  

System świadczeń wojennych w Polsce 1918–1921. Przegląd ustawodawstwa, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 5, s. 111-146. 

Żelazne okno na świat, „Mówią Wieki” 2008, nr 3, s. 62-66.

2009 

Historia II wojny światowej, t. 10: Polska wieś pod okupacją, (z T. Matuszakiem), Białystok: Media Regionalne, 2009, 48 s. 

Miejsce Senatu w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej, w: Senat i Senatorowie Rzeczypospolitej 1989–2009 w 20. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Warszawa: Kancelaria Senatu RP, 2009, s. 6-8. 

Poczta polska do 1865 roku – początki, w: Historia poczty, Warszawa: Hachette 2009, (brak paginacji).  

System świadczeń wojennych w Polsce 1921-1934. Przegląd ustawodawstwa, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH” 2009, z. 18, s.105-136.

2010 

Czy stać nas było na tę wojnę? Problemy polskiej gospodarki w przededniu bitwy warszawskiej, „Mówią Wieki” 2010, nr 3, s. 35-39 (numer specjalny). 

Komisje rekwizycyjne polskiego systemu świadczeń wojennych po wojnie z bolszewikami, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław: Gajt, 2010, s. 111-143.

2011 

Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918–1921, Warszawa: OW SGH, 2011, 441 s.

2012 

Wszystko dla wojska. Świadczenia wojenne ludności polskiej latem 1920 roku, w:  Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin Kalińskiego, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 393-405.

2014 

Finanse powstania styczniowego, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2014, nr 8, s. 65-70. 

Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej, w: Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. A. Pieczewski, J. Skodlarski, Łodź: UŁ, 2014, s. 87-99. 

Senat w polskim systemie konstytucyjnym, w: Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989‒2014 w 25. rocznicę odrodzenia Senatu RP, Warszawa: Kancelaria Senatu RP, 2014, s. 6-9. 

W cieniu Blocha i Kronenberga, w: Historia bankowości na ziemiach polskich, „Mówią Wieki” 2014, nr 1, s. 62-65.

2015

Reformy skarbowo-walutowe Władysława Grabskiego, „Mówią Wieki” 2015, nr 3, s. 85-88.

Wojenne losy kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 69-93.

2016

Historia polskiego Senatu, w: Noty o Senacie, Warszawa: Kancelaria Senatu RP, 2016, s. 1‒4, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/senatrp/noty2016/18.pdf

Najtrudniejszy egzamin. Szkoła Główna Handlowa w czasie wojny, „Skarpa Warszawska” 2016, nr 8, s. 48-53.

Zagłębia węglowe w II Rzeczypospolitej, w: Problemy energetyczne Polski, cz. I – Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 11-31.

2017

Coal Basins in the Second Polish Republic, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 2, s. 71-90.

Dobra pounickie w XX wieku, w: Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Łódź: WUŁ, 2017, s. 187-205.

Narodziny klasy średniej?, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 227-251.

Spór o cerkwie, w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 113-127.