Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Rosiak-Zięba

 
Bibliografia

2008 

Zarożdienije fiłosofskogo reliatiwizma, „Stawropolskij almanach Rossijskogo obszczestwa intellektualnoj istorii” 2008, wypusk 10, s. 156-170.

2010

The Problem with the Notion of Meaning and Reference in the Field of Analytic Philosophy, w: Philosophy of Language and Linguistics, vol. II, ed. P. Stalmaszczyk, Frankfurt a.M.–Paris–Lancaster–New Brunshwick: Ontos Verlag, 2010, s. 231-239.

2013 

Dyrektywalna koncepcja znaczenia a możliwe użycie terminu „prawdziwy”, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2013, t. XXV, s. 155-167.

 
2014
Wolność przez WWW, „Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture” 2014, nr 1 (1), s. 121-135

2015

O tzw. „polskich obozach koncentracyjnych” – ujęcie problemu z perspektywy pragmatyki logicznej, w: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa: WDiNP UW, 2015, s. 185-198.

On the so called "Polish concentration camps": A logical pragmatic perspective, w: Defective Codes of Memory. How the memory of international crimes is distorted in public discourse, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warszawa: WDiNP UW, 2015, s. 177-189.

2016

Über die „polnischen Konzentrationslager” – die Auffassung des Problems aus der Sicht der logischen Pragmatik, w: Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, red. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Warschau: C.H. Beck, 2016, s. 165-176.

Quine'a koncepcja etyki znaturalizowanej, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Warszawa: OW SGH, Warszawa 2016, s. 77-97.

Kilka uwag o filozoficznym relatywizmie, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, 2016, tom 63, s. 63-83, doi: http://dx.doi.org/10.4467/20843887PI.16.003.7642​.

2017

Radiofobia w świecie plotki. Katastrofa w Czarnobylu a wybuchy paniki we współczesnej Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 2017, t. 61, nr 1 (456), s. 139-146.