Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Janusz Sidorek

 
Bibliografia

2008 

B. Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, Warszawa: Oficyna Naukowa („Terminus”),  2008, 149, s. (tłum.)

2009 

Ja i horyzont temporalny, „Przegląd Filozoficzny” 2009, nr 4, s 371-390. 

Prawda i intuicja, w: Intuicja w nauce, red. A. Motycka, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2008 s. 51-94.

2010 

Edmunda Husserla polemika z relatywizmem i sceptycyzmem, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2010, vol. 55, s. 207-226. 

Racjonalność Zachodu – zastygła skorupa czy otwarte zadanie?, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 271-292.

2012 

D.von Hildebrand, Czym jest filozofia?, Kraków: Wyd. WAM, 2012, 229 s. (tłum. z P. Mazanką)

2013 

H. Ott – Martin Heidegger. W drodze ku biografii, Warszawa: Wyd. Aletheia, 2013, 435 s. (tłum.). 

O igraszkach zmysłów, „Sztuka i Filozofia” 2013, nr 43, s. 7-16. 

O uzasadnianiu norm etycznych według Ernsta Tugendhata, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 182-197.

2014 

Filozoficzne podstawy współczesnych debat o państwie. Wolność i odpowiedzialność, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 89-105.

2015

O tożsamości, Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, z. 4, s. 141-157.

2016

Wartość. Przyczynek do historii pojęcia, w: Konteksty wartości, red. J. Nowotniak, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 11-24.

2017

Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, (red.), Warszawa: OW SGH, 2017, 128 s.

Filozof wobec nieskończoności. O Romana Rudzińskiego spojrzeniu na filozofię egzystencji, w: Roman Rudziński. Człowiek i dzieło, red. J. Sidorek, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 81-96.

Co jest świętego w świętym prawie własności?, w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 9-27.

Bernhard Waldenfels, Psychoanalityczne rozsadzenie doświadczenia (tłum.), w: Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński i M. Pokropski, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2017, s. 751-814.