Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jacek Szlachta

 
Bibliografia

2016

Rozwój obszaru europejskiego do roku 2050, w: Metrex. The network of European Metropolitan Regions and Areas, RBGP Województwa Zachodniopomorskiego, 2016, s. 12-15.

Jakość rządzenia w Polsce na poziomie regionalnym w kontekście Unii Europejskiej, w: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań, red. J. Kudełko, Kraków: UE w Krakowie, 2016, s. 361-380.

The European Union Policy in the Context of Local Development, „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXIX, s. 27-41. 

Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, (z K. Gawlikowska-Hueckel), „Gospodarka Narodowa” 2016, z. 4(284), s. 23-46.

Polska lokalna a wyzwania europejskie i globalne, „Studia KPZK PAN” 2016,  t. CLXIX, s. 251-263.

Rozwój lokalny w Polsce – spojrzenie w przyszłość (z W. Dziemianowicz), „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXIX, s. 264-287.

Polityka unii europejskiej w kontekście rozwoju lokalnego, „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXIX, s. 27-41. 

Polityka rozwojowa w kontekście polityki spójności – przypadek Polski, „Prace i Materiały IRG SGH” 2016, nr 98, s. 131-150.   

2017

Szanse na zmianę ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle polityk „Studia KPZK PAN” 2017, t. XXIX, s. 41-58. 

Changing the developemnt path of a region – a case study of the Lower Silesian Voivodeship, (z K. Peszat), „Miscellanea Geographica” 2017, vol. 21, no. 2, s. 84-88. 

EU Cohesion policy as a requirement to voivodeship development pathways, „Miscellanea Geographica” 2017, vol. 21, no. 2 s. 68-72.

Wnioski i rekomendacje do dalszych badań dotyczących ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów (z W. Dziemianowicz ), „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIX, s. 376-389. 

Challenges of Future EU Cohesion Policy (z J.  Zaleski), „Gospodarka Narodowa” 2017, z. 5 (291), s. 31-49.

Wnioski i rekomendacje dla świadomego kreowania ścieżek rozwoju w polityce regionalnej i innych politykach publicznych (z W. Dziemianowicz), „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIX, s. 352-375. 

Na przekór statystykom - kluczowa rola miękkich czynników w zmianie ścieżki rozwoju Podkarpacia (z A. Dąbrowska), „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIX, s. 245-264. 

The role of territorial capital in building the competitive advantages of Podkarpackie Voivodeship (z A. Dąbrowska), „Miscellanea Geographica” 2017, vol. 21, no.2,  s. 79-83. 

Otwartość gospodarcza Dolnego Śląska szansa na zmianę ścieżki rozwoju regionu (z K. Peszat), „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIX, s. 229-244. 

Innowacyjność słabo rozwiniętych regionów - zmiana ścieżek rozwoju czy dryfowanie? (z K. Pytlak,  W. Dziemianowicz), „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIX, s. 8-21. 

Ewolucja wsparcia regionów słabiej rozwiniętych przez Unię Europejską, „Biuletyn KPZK PAN” 2017, z. 268, s. 9-25. 

Europejski kontekst strategii rozwoju w Polsce, „Prace i Materiały IRG SGH” 2017, nr 99, s. 37-154. 

Potencjały i bariery rozwojowe Warszawy w kontekście reprywatyzacji (z Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska), w: Problemy reprywatyzacji red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 173-187. 

Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce,  w: Polska regionów - Polska miast, UM Województwa Małopolskiego, 2017,  s 177-193.

General introduction, (z John Bradley, Jacek Zaucha), w: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Gdańsk: UG KM, 2017,  s. 11-22.

Territorial Cohesion: Origin, Content and Operationalization (z J. Zaucha), w: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Gdańsk: UG KM, 2017, s. 23-48.

Polish development policy and its territorial dimension (z J. Zaucha, T. Komornicki), w:  Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, red. J. Bradlej, J. Zaucha, Gdańsk: UG KM, 2017, s. 49-72.

Territorial cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit (z J. Zaucha, T. Komornicki), w: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, red. J. Bradlej, J. Zaucha,  Gdańsk: UG KM, 2017, s. 205-222.

Conclusions and policy recommendations (z  J.  Bradley,  J.  Zaucha,   Z. Mogiła), w: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, red. J. Bradlej, J. Zaucha, Gdańsk: UG KM, 2017 s. 223-242.

Obszary funkcjonalne w Polsce - perspektywa europejska, „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXIV, s. 31-39.

Społeczny kontekst europejskiej polityki spójności, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 99-112.