Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Tadeusz Szumlicz

 
Bibliografia

2008 

Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, (red. i współautor z B. Więckowską, J. Bijakiem), Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), 80 s.  

Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 2), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, nr 1-2, s. 2-12. 

Konsument na rynku ubezpieczeniowym – z perspektywy gospodarki rynkowej w Polsce (Część 3), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, nr 3-4, s. 2-12. 

O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów, w: Wokół polityki społecznej, red. K. Głąbicka, M. Grewiński, Warszawa: PTPS, 2008, s. 85-100. 

Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, w: Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), s. 15-28. 

Reforma Indywidualnych Kont Emerytalnych, w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa: IPiSS, 2008, s. 140-149. 

Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego, (red.), Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), 88 s. 

Rozwiązania publiczno-prywatne w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 423-436. 

Społeczno-ekonomiczne znaczenie III filara systemu emerytalnego, w: Rola rynku ubezpieczeniowego w realizacji reformy systemu emerytalnego, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2008, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008, wyd. specjalne), s. 67-77. 

Wypłata świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego, w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa: IPiSS, 2008, s. 130-139. 

Zabezpieczenie materialne na okres starości – jaka zmiana systemu emerytalnego?, w: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, red. J. Kleer, Warszawa: PAN, 2008, s. 86-117.

2009 

O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną (wypowiedź pod pretekstem kryzysu gospodarczego), w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 261-276. 

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 5 zm., red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2009, s. 180-201. 

Oszczędzaj na emeryturę, (red.), Warszawa: PIU, 2009, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, wyd. specjalne), 61 s.  

Problem dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w świetle „Diagnozy Społecznej”, w: Oszczędzaj na emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2009, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, wyd. specjalne), s. 19-20. 

Problem wieku emerytalnego w nowym systemie emerytalnym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 178-191. 

Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, (red. z J. Zychem), Warszawa: PIU, 2009, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, wyd. specjalne), 63 s. 

Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (wykład ex cathedra), w: Studia ubezpieczeniowe, red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Poznań: UE, 2009, s. 558-569. 

Społeczna rola ubezpieczeń: podstawy polityki ubezpieczeniowej, w: Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej, red. J. Zych, T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2009, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, wyd. specjalne), s. 17-31. 

Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009, s. 180-184. [Także: www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf.] 

Ubezpieczenie społeczne w koncepcji Kodeksu ubezpieczeń, w: O potrzebie polskiego Kodeksu ubezpieczeń, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK, Dom Organizatora, 2009, s. 55-112. 

Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1, s. 97-112. 

Uzasadnienie i wstępne symulacje dotyczące zwolnienia podatkowego wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE), w: Oszczędzaj na emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2009, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, wyd. specjalne), s. 36-45. 

Wpływ kryzysu ekonomicznego na percepcję systemu zabezpieczenia społecznego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 99-109. 

Wypłaty emerytur kapitałowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 5 zm., red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2009, s. 202-229.

2010 

Bezpieczeństwo socjalne jako problem cywilizacyjny, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 83-101.  

Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – diagnoza i ubezpieczeniowy kierunek zmiany, w: III filar – recepta na wyższą emeryturę, red. T. Szumlicz, Warszawa: PIU, 2010, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, wyd. specjalne), s. 5-18. 

III filar – recepta na wyższą emeryturę, (red.), Warszawa: PIU, 2010, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, wyd. specjalne), 184 s. 

Klasyfikacja ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke,  J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext, 2010, s. 75-81. 

Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 24-46. 

Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 13-23. 

Problem przyzwolenia społecznego na przestępstwa ubezpieczeniowe, w: Przestępczość ubezpieczeniowa. Materiały konferencyjne, Szczecin, 11-12 marca 2010, Szczecin: Szczecin-Expo, 2010, s. 313-323. 

Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 375 s.  

System zabezpieczenia emerytalnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 155-173. 

System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach – jaki powód sporu o OFE?, „Polityka Społeczna” 2010, nr 5-6, s. 24-26. 

„Szkoła” ubezpieczenia społecznego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 63-65. 

Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext, 2010, s. 475-508. 

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia, (z M. Kawińskim), w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 145-154. 

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, (z M. Serwach), w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 221-232. 

Ubezpieczeniowy kierunek zmiany systemu zabezpieczenia zdrowotnego, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 91-101. 

Umowy związane z pracowniczymi programami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych, Toruń: TNOiK, Dom Organizatora, 2010, 9 s. 

Umowy związane z pracowniczymi programami emerytalnymi a prawo zamówień publicznych, w: Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK, Dom Organizatora, 2010, s. 145-162. 

Zakończenie. W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 345-354.

2011 

Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Iniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170, Wrocław: UE, 2011, s. 212-238. 

„Demografia emerytalna” w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 87-119. 

Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego, w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 133-146. 

On recent changes in the Polish pension system, „Progres” 2011, no. 54, s. 18-21. [Także: https://www.genevaassociation.org/media/481265/ga2011-progres54.pdf.]  

Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011, s. 35-40. 

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6 zm., Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 173-194. 

Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2011 („Contemporary Economics” 2011, vol. 5, special issue), s. 188-195.                                                                                             
W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 1, s. 3-6. 

Wstęp, w: Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań, red. W.P. Kalbarczyk, K. Łanda, M. Władysiuk, Kraków: Wyd. CEESTAHC, 2011, s. 7-14. 

Wypłaty emerytur kapitałowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6 zm., Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 195-205. 

Zaufanie społeczne do zakładów ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 3, s. 113-117.

2012 

Modele polityki społecznej jako metoda identyfikacji kapitalizmu, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 161-191. 

O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 3-7. 

R. Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenie emerytalnego, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2011, 450 s., (rec.), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 207-212. 

System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 143-157.

2013 

Kryzys a zaufanie do instytucji w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej 2013, w: Kryzys niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 311-326. 

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 7 zm., red. G. Szpor, Warszawa: Lexis­Nexis, 2013, s. 162-191. 

Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego, w: Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Łódź: UŁ, 2013, s. 45-70. 

Solidaryzm i indywidualizm w ubezpieczeniu społecznym, w: Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś, Wrocław: ZUS, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2013, s. 143-167. 

Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2013 („Contemporary Economics” 2013, vol. 7, special issue), s. 310-317. 

U. Kalina-Prasznic, Społeczne zabezpieczenia emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem”, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2012, 177 s., (rec.), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, nr 1, s. 235-240. 

Ubezpieczenie budynków mieszkalnych od skutków ryzyk katastroficznych – aspekt społeczny rozwiązań wariantywnych, w: Ubezpieczenie budynków od skutków ryzyk katastrofalnych – aspekty prawno-ekonomiczne, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK, Dom Organizatora, 2013, s. 147-161. 

Zaufanie do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2013 na tle innych instytucji finansowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3, s. 113-118.

2015

Gospodarstwo domowe jako konsument usług kancelarii odszkodowawczych, w: Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, red. E. Kowalewski, Toruń: TNOiK Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2015, s. 261-278. 

Matrix emerytalny – o fikcji politycznej systemów zabezpieczenia emerytalnego, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 125-142.

Stosunek do instytucji finansowych, w: Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2015, s. 81-88.

Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Warszawa: IZRS, 2015, 559 s.

Zarządzanie systemem zabezpieczenia zdrowotnego – podejście progresywne, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 65-90.

2016

O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1 s. 53-62.

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 8 zm., red. G. Szpor, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, s. 203-245.

Social security system – the essence and sources of financing, w: Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw: SGH Publishing House, 2016, s. 139-176.

System emerytalny w Polsce – rozwój i organizacja systemu emerytalnego w Polsce, w: Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 482–504.

Zabezpieczenie społeczne … 50 lat później, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, nr 3, s. 123-139.

2017

Ekwiwalentność funduszowa i kompensacyjna w systemie zabezpieczenia społecznego – aspekt ubezpieczeniowy, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2017, nr 2, s. 3-26.

O powstaniu i działalności Katedry Ubezpieczenia Społecznego (z M. Kawiński), w: Księga jubileuszowa 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. T. Michalski, A. Śliwiński, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 119-140. 

O szerszym spojrzeniu na ryzyka o charakterze społecznym, w: Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, red. I. Kwiecień, Wrocław: WUE we Wrocławiu, 2017, s. 214-226.

Opinie do projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w: Koncepcja rozwoju rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, Warszawa: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, 2017, s. 196-200.

Paradygmat społeczny metody ubezpieczenia, w: Księga jubileuszowa 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. T. Michalski, A. Śliwiński, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 187-206.

Społeczny kontekst ubezpieczenia na życie z UFK, w: Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, red. M. Szczepańska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 185-200.

Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, nr 1, s. 3-16.

Zakładowe programy emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego, w: Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, red. R. Dankiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz, Rzeszów: OW PR, 2017, s. 201-214.