Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zofia Szweda-Lewandowska

 
Bibliografia

2015

Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, nr 315, s. 173-183.

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce w perspektywie 25 lat, w: Ku przyszłości. O Polsce za 25 lat, red. S. Domaradzki, M. Haczkowska, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP 2015, s. 115-134.

Status rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczych, „Studia Demograficzne” 2015, nr 2, s. 79-95.

2016

Modele wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania (z P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, M. Zrałek, w: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, 2016, s. 13-46.

Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2019−2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne (z P. Błędowski), Warszawa: IPiSS, 2016, s. 13-28, 49-82.

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna, w: Jesień życia? Wiosna możliwości. Przewodnik po późnej dorosłości, red. M. Mularska-Kucharek, E. Czernik, Łódź: Wyd. UŁ, 2016, s. 167-176.

2017

Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani, Łódź: Wyd. UŁ, 2017, s. 173.