Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rafał Towalski

 
Bibliografia

2008 

Perspektywa umowy społecznej w Polsce, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 605-612. 

Przedsiębiorstwo i stosunki pracy, w: Socjologia gospodarki, (z J. Gardawskim, L. Gilejko, J. Siewierskim), wyd. 2, Warszawa: Difin, 2008, s.205-254. 

Sektor publiczny – dylematy struktury i nowe konflikty, (z L.Gilejko), „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno Społecznego” 2008, nr 15, s.667-684. 

Túlélni akkor, amikor mindenki el akar téged felejteni - Lengyel munkások a rendszerváltozás után (Polish workers: how to live when everybody wants to forget about you), (z V. Trappman), “Eszmélet. A Quarterly Journal for Social Critique and Culture” 2008, nr 1, s.76-94.

2009

Modelowy system kształcenia w zakresie dialogu społecznego, (z S. Portet), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2009, 123 s.

2011

Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej), Warszawa: OW SGH, 2011, 202 s. 

Employee representation in Central European countries, w: Socially Unbalanced Europe. Socio – political proposals in time of crisis, red. K. Busch, M. Floer, H. Khol, H. Schlatermund, London: The Meriln Press Ltd., 2011, s.66-78. 

Prawo do eksperta w krajach europejskich, (z S. Portet), w: Rola ekspertów w działalności rad pracowników, red. J. Wratny, S. Portet, R.Towalski, Warszawa: IPiSS, 2011, s.76-90. 

Rola ekspertów w działalności rad pracowników, (red. z J. Wratny, S. Portet), Warszawa: IPiSS, 2011, 97 s. 

Social dialogue as a supporting mechanism for restructuring process, “Warsaw Forum of Economic Sociology” 2011, nr 2, s. 51-63.

2013

Zaufanie jako fundament efektywnego dialogu społecznego, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 163-183.

2014

Breve histoire du corporatisme dans les pays du Groupe de Viszegrad, w: Les relations professionnelles en Europe et en Amerique latine, eds. A. Dufresne, N. Maggi – Germain, Nantes: PUR, 2014, s.123-137.

2015

Dialog społeczny w szerszej formule, „Dialog: Pismo dialogu społecznego” 2015, nr 4, s.21-25.

2016

Perspektywa trójstronna, w: Polska w dialogu: tradycja, zmiana, perspektywy, porównania, red. A. Zybała, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, 2016, s. 2-7.

2017

Wyłaniające się modele kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle Europy Zachodniej, Wrocław: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s.313-327.

Co trapi związki zawodowe?, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, s. 26-37.

Świat pracy: instytucje i wartości, (red. z J. Gardawski), Warszawa: OW SGH, 2017.