Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marcin Wajda

 
Bibliografia

2016

Międzynarodowe instytucje finansowe w przezwyciężaniu negatywnych skutków kryzysów finansowych w gospodarkach państw UE, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2016, 197-208.

Aktywność międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności systemu finansowego, w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. Beck 2016, s. 218-257.

Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1(79), s. 477-484. 

Działalność stabilizacyjna międzynarodowego funduszu walutowego w latach 2008-2014, „Studia Ekonomiczne” UE w Katowicach 2016, nr 266, s. 235-248 

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego, „Ekonomiczne Problemy Usług” USz 2016, nr 125, s. 357–366. 

Analiza możliwości wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w perspektywie unijnej 2014-2020 w Polsce, w kontekście rozwiązań prawnych i doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej, „Studia Ekonomiczne” UE w Katowicach 2016, nr 276, s. 83-94.

2017

Zmniejszanie dualizmu gospodarczego województwa mazowieckiego w latach 2007-2015 za pomocą Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013, w: Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, P. Legutko- Kobus, Warszawa: Studia KPZK PAN​, t. CLXXVIII.