Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Maciej Wiatr

 
Bibliografia

2008

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu,  Warszawa: OW SGH, 2008, 308 s.

Niektóre bankowe uwarunkowania pozyskiwania kapitału przez MSP , w: Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, red. E. Orechwa – Maliszewska, J. Paszkowski, Białystok: wyd. WSzFiZ, 2008 , s. 75-86.

2009

Pomiar ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – bankowe innowacje systemowe,  w: Innowacyjne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Komorowski, J. Moczydłowska, Białystok: Wyd. WSzFiZ, 2009, s. 107-118.

O niektórych aspektach jednostkowego ryzyka kredytowego w rodzimej literaturze przedmiotu, w : Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia (praca zbiorowa), Warszawa: OW SGH, 2009 , s. 369-384.

Relacje kredytowe bank- przedsiębiorstwo we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Informacyjne aspekty ratingu kredytowego przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, red. J. Paszkowski, Białystok:  wyd. WSzFiZ, 2009 , s. 93-102.

2010

Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski,  w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski,  Warszawa: Difin, 2010, s. 54-82.

Dywersyfikacja jakości portfeli kredytowych banków w Polsce. Paradoks czy prawidłowość trendów”, w Bankowość detaliczna : Idee – modele – procesy,  red. A. Gospodarowicz, Wrocław: Wydawnictwo UE, 2010, s. 204-218.

O niektórych współczesnych uwarunkowaniach polityki kredytowej banku, w: Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków, red. M. Dębniewska, Olsztyn / Ruciane – Nida: wyd. UW-M, 2010, s. 34-44.

Zaufanie w biznesie kredytowym - bank a przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, w: Adaptacyjność przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, red. M.K. Gąsowska, J. Moczydłowska, Białystok : Wyd. WSzFiZ, 2010, s.78-97.

2011

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu,  Warszawa, OW SGH, 2011, 308 s.

Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, w: Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu, 2011, s. 109-126

2012

Zarządzanie portfelem kredytowym banku, (z  A. Krysiak , A. Staniszewska) , Warszawa: OW SGH, 2012, 353 s.

2013

Ryzyko kredytowe, w:  Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s.163-180

Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, (red.), Warszawa: Difin, 2013, 378 s.

2015

Zarządzanie portfelem kredytowym banku , (z  A. Krysiak, A. Staniszewska) , Warszawa: OW SGH, 2015, 353 s.

Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, (red.), Warszawa: Difin, 2015, 378 s.

Finanse przedsiębiorstw (red.), „Zeszyty Naukowe KES” 2015, nr 3, t. 5, s. 7-8.