Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Małgorzata Zaleska

 
Bibliografia

2008

The System of Deposit Guarantees and of the Security of the Banking System in Poland in the Context of Global Systemic Challenges, w: The Banking System in Poland, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2008, s. 297-312.

Ocena biznesplanu przez banki, (z P. Niedziółka), w: Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, red. K. Marecki, M. Wieloch, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 179-202.

2009

Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 111-123.

2010

Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Warszawa: Difin, 2010, s. 11-26.

2011

Kryzys na globalnych rynkach finansowych a finanse publiczne, w: Eseje o finansach publicznych, red. J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 299-304.

2012

Wstępna lekcja z kryzysu finansowego, w: Szkice o finansach, Katowice: wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 279-282.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Warszawa: OW SGH, 2012, 180 s.

2013

Współczesna bankowość – quo vadis?, w: Banki w warunkach niestabilnej gospodarki, red. M. Wiśniewska, Gdańsk: Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, 2013, s. 11-25.

Unia bankowa, (red.), Warszawa, Difin, 2013, 171 s.

Bankowość, (red.), Warszawa: C.H. Beck, 2013, 315 s.

Sieć stabilności finansowej, w:  Bankowość, red. M Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 11-47.

Banki i inne instytucje kredytowe, w:  Bankowość, red. M Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 48-56.

2014

The Polish banking sector - per aspera ad astra, w: Public Policy Studies, Warszawa: OW SGH, s. 39-49.

2015

Refleksje na temat unii rynków kapitałowych, w: Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 11-13.

Wyzwania przed unijnym sektorem bankowym, w: W kierunku nowego ładu świata finansów, red. J. Nowakowski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 9-22.

Europejska unia bankowa, (red.), Warszawa: Difin, 2015, 200 s.

2016

Ryzyko bankowe – zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej, w: Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania, red. T. Czerwińska i K. Jajuga, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 97-111.

Bankowość bez tajemnic, (red.), Warszawa: Difin, 2016, 97 s.

Gwarantowanie depozytów, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 67-76.

2017

Społeczne aspekty bankowości, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 17-92.

Forewords, w: Comparative analysis of the conditions of banking operation inside and outside the euro area, red. Zbigniew Korzeb, Madrid: Delta Publicaciones, 2017, s. 9-11.