Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Andrzej Zawistowski

 
Bibliografia

2008 

Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? O modernizacji gospodarczej i społecznej – w epoce PRL rozmawiają Łukasz Dwilewicz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz i Dariusz Stola, (prowadzenie dyskusji z W. Bułhakiem), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 13-41. 

Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, (z J. Luszniewiczem), w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 7-296. 

Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), (red. z J. Luszniewiczem), Warszawa: OW SGH, 2008, 450 s. 

Jak powstał Wydział Ekonomiczno-Społeczny?, (z J. Luszniewiczem), „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 17-19. 

Kiedy Wydział Ekonomiczno-Społeczny stał się Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, (z J. Luszniewiczem), „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s.19-20. 

Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, (z Ł. Dwilewiczem, J. Kalińskim, Ł. Paprotnym), „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 386-421. 

Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I, 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981, (wybór, wstęp i oprac. z J. Luszniewiczem), Warszawa: IPN, 2008, 488 s. [także 2014, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/14488,Sprawy-gospodarcze-w-dokumentach-pierwszej-Solidarnosci-tom-I-16-sierpnia-198030.html.] 

Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, (red. z W. Morawskim), Warszawa: OW SGH, 2008, s. 395.  

Tablice synchronistyczne, w: Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. Materiały dla ucznia, red. K. Sachnowska, Warszawa: IPN, 2008, s. 29-39. 

Uprzemysłowienie województwa białostockiego w planie sześcioletnim. Zamierzenia i efekty, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, 105-119. 

Wstęp, w: Wojna w filmie (płyta edukacyjna), Warszawa: IPN, 2008, s. 4-6. 

Wstęp, (z J. Luszniewiczem), w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 7-16. 

Wstęp, (z J. Luszniewiczem), w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. I, 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981, wstęp, wybór i oprac. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: IPN, 2008, s. 21-63.  

Zambrów – losy miasta i kombinatu. Przyczynek do dziejów nieudanej rozbudowy Białostockiego Okręgu Przemysłowego, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 39-58.

2009 

II wojna światowa – polski bilans, „Kurier Galicyjski” 2009, nr 16, s. 6-7. 

Absurdy PRL – kalendarz historyczny 2010, Warszawa: IPN, 2009, 7 s. 

Historia tworzy naszą tożsamość, (wywiad), „Kurier Galicyjski” 2009, nr 23-24, s. 6-7.  

Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa–Białystok: IPN, 2009, 414 s. [Także: 2014 – EPUB i MOBI.] 

Punkty konsultacyjne SGPiS, „Gazeta SGH” 2009, nr 2, s. 35.  

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, dodatek specjalny: „Czas wolności, czas przedsiębiorczości”, „Rzeczpospolita” z 3 czerwca 2009, s. 8.

2010 

„Drogi” towarzysz Gierek. O latach 1970–1980 z Małgorzatą Choma-Jusińską, Jerzym Eislerem i Andrzejem Zawistowskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 2-16. 

Jak rzeźbiono Człowieka z marmuru?, „Biuletyn IPN” 2010, nr 3, s. 63-68. 

Kartki i bony, Kryzys nasz codzienny, dodatek do „Gościa Niedzielnego” 2010, nr 49, s. 15. 

My nie błagamy o wolność. My o nią walczymy, w: 303. Historyczna planszowa gra edukacyjna, Warszawa: IPN, 2010, s. 1-2. [Także: 2011, 2013 i 2014.] 

My o svobodu neprosíme. Bojujeme o ni, w: 303. Desková edukačna hra, Warszawa: IPN, 2010, s. 1-2. [Także: 2011 i 2013.] 

O socjalistycznym podejściu do sklepu, czyli o kolejkach (i nie tylko) w PRL, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, Warszawa: IPN, 2010, s. 26-39. [Także: 2011, 2012, 2013 i 2014.] 

Od kryzysu do kryzysu, Kryzys nasz codzienny, dodatek do „Gościa Niedzielnego” 2010, nr 49, s. 4-5. 

Polska Ludowa. Wzrost podporządkowany doktrynie politycznej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa: WAiP, 2010, s. 182-212.

We do not beg for freedom. We fight for freedom, w: 303. Historical educational board game, Warszawa: IPN, 2010, s. 1-2. [Także: 2011, 2013 i 2014.] 

Wstęp, w: Historia w filmie (multimedialne wydawnictwo edukacyjne dla osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi), Warszawa: IPN, 2010, s. 5-6. 

Wstęp, w: Kolejka. Historyczna gra planszowa, Warszawa: IPN, 2010, s. 4-5. [Także: 2011.]

Wstęp, w: Migawki z przeszłości. Opowieści świadków historii, wybór i oprac. K. Cegieła, R. Pękała, K. Sachnowska, O. Tumińska, M. Żuławnik, Warszawa: IPN, 2010, s. 5. 

Zbrodnia Katyńska w edukacji formalnej i nieformalnej w okresie III RP. Próba zarysu, w: Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa: IPN, 2010, s. 171-184.

2011 

35 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier, www.dzieje.pl, 18 sierpnia 2011 r.  

Bój o gospodarkę, „Newsweek Polska Extra” 2011, numer specjalny, Stan wojenny – odtajnione archiwa IPN, s. 85-87.  

Czas na rehabilitację Wikipedii?, „Rzeczpospolita” z 13 stycznia 2011, s. A15. 

Dziewiętnastowieczny socjalista w dwudziestowiecznej rzeczywistości. Edward Lipiński (1888-1986), „Biuletyn IPN” 2011, nr 7, s. 65-73.  

Introduction, w: Queue. Historical educational board game, Warszawa: IPN, 2011, s. 4-5.  

Kartki z kalendarza. Kalendarz historyczny, Warszawa: IPN, 2011, 5 s. 

O komunistycznym Janosiku, czyli jak PRL zabierał jednym i nie dawał drugim, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 24, s 14. 

Od święta 22 lipca do Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Meandry kolejkowego życia, w: Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka, Warszawa: IPN, 2011, s. 13-17. [Także: 2013 i 2014.] 

Ośrodki odosobnienia w latach 1981-1982 (mapa infograficzna), w: My internowani… Białołęka 1981-1982, Warszawa: SWS, 2011, s. 4. 

„The socialist approach to the store”: A story of queuing in the People's Republic of Poland, w: Queue. Historical educational board game, Warszawa: IPN, 2011, s. 28-41. [Także: 2012 i 2013.] 

Trzy próby walki z nierównowagą w handlu detalicznym – trzy okresy reglamentacji artykułów pierwszej potrzeby w Polsce Ludowej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 105-132.  

Wstęp: w: Ogonek – dodatek do historycznej gry planszowej Kolejka, Warszawa: IPN, 2011, s. 3. [Także: 2013 i 2014].

2012 

11 listopada III Rzeczpospolitej, „Pamięć.pl” 2012, nr 8, s. 41-44. 

Bibliografia prac prof. dr. hab. Janusza Kalińskiego za okres 1966-2011 w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH,  2012, s. 17-34. 

Czy PRL była Polską?, „Głos Nauczyciela” (Chicago) 2012, nr 3, s. 14-15. 

Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, Warszawa: IPN, 2012, s. 28-41. [Także: 2013.] 

Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, (red.), Warszawa: OW SGH, 2012, 551 s. 

Gawari pa ruski, my wsie Poliaki!, „Pamięć.pl” 2012, nr 6, s. 73. 

Historię piszą zwycięzcy…, „Pamięć.pl” 2012, nr 4-5, s. 105. 

IPN: Jesteśmy pogotowiem historycznym,(wywiad), „Gazeta Wyborcza”  z 13 listopada 2012, s. 10. 

„Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego”. Katalog wystawy, Warszawa: IPN, 2012, 64 s. 

Krótkie, śmieszne i do siedzenia, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 73. 

Kto ty jesteś? Jaki znak twój?, w: ZnajZnak. Gra edukacyjna, red. K. Sachnowska, A. Zawistowski, Warszawa: IPN, 2012, [b.s.]. 

Lenin w październiku - a koty w marcu, „Pamięć.pl” 2012, nr 7, s. 73. 

Męka i zmartwychwstanie Karola Szostaka czyli „Solidarność” w oczach partyjnego reżysera, „Mówią Wieki” 2012, nr 12, s. 36-41.  

Pan tu nie stał, czyli przepychanki kolejkowe na Wielkim Murze Chińskim. Okiem historyka, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 67. 

Personalne rozgrywki w FSC. Okiem historyka, Pamięć.pl” 2012, nr 6, s. 69.   

Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Kurier Polski of Minnesota” 2012, nr 17, s. 1, 6-7.  

Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie” 2012, nr 181/182, s. 17-21. 

Polska(?) Rzeczpospolita Ludowa, „Pamięć.pl” 2012, nr 4-5, s. 24-28. 

Pułapki pamięci. Z Andrzejem Paczkowskim rozmawiają Andrzej Brzozowski i Andrzej Zawistowski, „Pamięć.pl” 2012, nr 1, s. 14-17. 

Reglamentacja artykułów żywnościowych w Polsce w latach 1976-1989, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 501-511. 

Социалистический подход к магазинам, или об очередях (и не только) в ПНР, в: О́чередь. историческая  настольная игра, Warszawa: IPN, 2012, s. 28-41.[Także: 2013]. 

Szczyt rozrzutności: podłożyć komuś świnię…, „Pamięć.pl” 2012, nr 3, s. 72. 

Trzy „pięciolatki”. Industrializacja województwa białostockiego w latach 1956–1970, w: Mała stabilizacja w województwie białostockim 1956-1970, red. M. Markiewicz, Białystok: IPN, 2012, s. 77-96. 

Un acercamiento socialista a las tiendas, o las colas (y no sólo) en la República Popular de Polonia, en: La cola. Juego histórico de mesa, Warszawa: IPN, 2012, s. 28-41. 

Uprzemysłowienie województwa białostockiego w latach 1950 – 1970, „Optimum. Studia ekonomiczne” 2012, nr 3, s. 59-77.  

Z uśmiechem w objęciach Wielkiego Brata, „Pamięć.pl” 2012, nr 1, s. 73. 

Zagubione autostrady, „Pamięć.pl” 2012, nr 2, s. 41-44. 

Ze ślepowronem w herbie, „Pamięć.pl” 2012, nr 9, s. 73. 

ZnajZnak. Gra edukacyjna, (red. z K. Sachnowską), Warszawa: IPN, 2012, [b.s.]. 

店への共産主義的 アプローチ ポーランド人民共和国(PRL)時代の行列, Warszawa: IPN, 2012, s. 28-41. [Także: 2013].

2013 

Alternatywy 4 – historie prawdziwe, w: Alternatywy 4. Gra planszowa, Warszawa: TVP, Inter-Gra, 2013, s. 15-16. 

By pamiętać, trzeba wiedzieć, w: Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy… Zbrodnia wołyńska – historia i pamięć. Materiały edukacyjne, red. O. Tumińska, Warszawa: IPN,  2013, s. 5. 

Das sozialistische Ladenkonzept oder Über Warteschlangen in der Volksrepublik Polen, in: Warteschlange. Historische Brettspiel, Warszawa: IPN, 2013, s. 28-41. 

Historia i racja stanu, „Rzeczpospolita” z 27 czerwca 2013, s. 13. 

Historia a wyobrażenia przeszłości (ankieta), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 2, s. 36-37.

Książki na właściwej półce, „Pamięć.pl” 2013, nr 5, s. 67-68.  

L’approche socialiste du magasin, donc des queues (et pas seulement) pendant la PRL (République populaire de Pologne), w: «La queue». Le jeu de société historique, Warszawa: IPN, 2013, s. 15-41. 

Magazinul din perspectiva socialistă: O poveste despre statul la coadă în Republica Populară Polonă, w: Jocul „Stai la coadă!”, Warszawa: IPN, 2013, s. 26-39. 

My nie błagamy o wolność. My o nią walczymy, w: 111. Planszowa edukacyjna gra historyczna, Warszawa: IPN, 2013, s. 1. 

Pamiętaj znak, w: ZnajZnak. Pamięć. Gra edukacyjna, red. K. Sachnowska, A. Zawistowski, Warszawa: IPN, 2013, s. 1-2.

Prof. Edward Lipiński pisze do SLD, „Plus Minus” 2013, nr 23, dodatek do „Rzeczpospolitej” z 8-9 czerwca 2013, s. 6-7.

Uroki reglamentacji, „Pamięć.pl” 2013, nr 8, s. 32-36.
 
We do not beg for freedom. We fight for freedom, w: 111. Historical educational board game, Warszawa: IPN, 2013, s. 1. 

Wykus 1988 z perspektywy ćwierćwiecza, „Kuryer Kielecki” 2013, nr 18, dodatek do „Echa Dnia” z 13 czerwca 2013, s. 7. 

ZnajZnak. Pamięć. Gra edukacyjna, (red. z K. Sachnowską), Warszawa: IPN, 2013, 27 s.

2014

Dzieje bratniej pomocy, „Rzeczpospolita” z 18 marca 2014 r., s. 12. 

Ładunek powrotny, „Pamięć.pl” 2014, nr 2, s. 62. 

Odwrót kontrolowany, „Rzeczpospolita” z 8 stycznia 2014 r., s. 11.  

2015

1945: wyzwolenie?, „Myśl. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie” 2015, nr 191/192, s. 37-40.

A boltokhoz való szocialista hozzáállásról, avagy a sorokról (és egyébről) a lengyel népköztársaságban „Sorban állás” társasjáték, Gdynia: Trefl, 2015, s. 26-36.

Defilada, której nie było, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 17, s. 51-53.

Dom Profesorski – nieformalna siedziba KOR, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 135-146.

Historia gospodarcza, (z J. Luszniewicz),  w: Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozwój myśli ekonomicznej, red. R. Bartkowiak, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 53-88.

Kapitalizm albo śmierć? Ekonomiczne kulisy upadku władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1989 roku, w: Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań: IPN, UAM, 2015, s. 20-46.

Odbudowa, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 105-114.

Okręt flagowy Instytutu Pamięci Narodowej, „W sieci Historii” 2015, nr 6, s. 10-13.

Rok 1946: pierwszy spór o „czterech śpiących”, „W sieci Historii” 2015, nr 1, s. 52-54.

Разказът на картата, „Сега", 14 września 2015, s. 15.

2016

„To nie wstyd – bony, wstyd to kolejki”. Reglamentacja cukru w PRL w latach 1976- 1981, „Kwartalnik Historyczny” 2016, nr 4, s. 733-761.

Armia Czerwona do Czerwonego Boru, „Rzeczpospolita” 2016, nr 14, s. 11.

Kartki na wojnę, której nie było. Planowany mechanizm reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania w PRL w wypadku sytuacji nadzwyczajnej, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 67-82. 

Moskwa, 9 maja, święto. Ale czego?, „Gość Niedzielny”, 2016, nr 19, s. 44-45.

Odważne zaufanie, „Pamięć.pl”, 2016, nr 9, s. 68-69.

Partia obraduje, rząd rządzi a naród głoduje, „W Sieci Historii” 2016, nr 8, s. 60-62.

Prąd z torfu – niezrealizowana koncepcja polskiej elektrowni torfowej w Wiźnie. Fakty i konteksty, w: Problemy energetyczne Polski. Część 1: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 209-224.

Słodkie bilety, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 32, s. 70-72.

Socialistický prístup k obchodom. Príbeh čakania v rade v Poľskej ľudovej republike, Rad. Podpultová stolová hra, Sopot: Trefl, 2016, s. 26-37.

Socialistický přístup k obchodu. Příběh o čekání ve frontě v Polské lidové republice, Fronta. Desková  edukačna hra, Sopot: Tref, 2016, s. 26-37.

2017

„In order to adapt the consumption...”. The creation of rationing systemmfor petrol in the Polish People’s Republic in the 1980s, „Studia Historiae Oeconomicae” 2017, t. 35, s. 81-96.

„Powstańcie, których dręczy głód!” Wokół protestów przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych latem 1981 r., w: Yesterday. Studia z historii najnowszej dedykowane prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: IPN, ISP PAN, 2017, s. 262-282.

Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa: PWN, 2017, 584 s.

Dowodziki proszę!, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 14, s. 49-51.

Dziś Czarnobyl jutro Żarnowiec, „Dziennik – Gazeta Prawna” 2017, nr 78, s. 14-15.

Electricity from Peat – Abandoned Plans for a Polish Peat-Fuelled Plant in Wizna. Facts and Contexts, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", 2017, nr 2, s. 91-106.

Książka – towar deficytowy, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 47, s. 26-27.

Na wschód od Ormowa, „W sieci historii” 2017, nr 2, s. 67-69.

Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela? Polska droga do Unii Europejskiej, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 191-208.

Wołanie o kartki. Reglamentacja jako pożądane przez społeczeństwo rozwiązanie problemów z równowagą w handlu wewnętrznym w latach 1976-1980, w: PRL na pochylni 1975–1980, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów: IPN, 2017, s. 446-461.

Zwykły poseł na salonach, „Rzeczpospolita Plus-Minus”, 2017, nr 100, s. 26-27.