Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jacek Ziobrowski

 
Bibliografia

2008 

Użyteczność i sprawiedliwość, w: Czy sprawiedliwość jest możliwa?, red. D. Probucka, Kraków: OW Impuls, 2008, s. 113-119.

2009 

Wittgenstein o podstawach wiedzy, w: Ludwig Wittgenstein - konteksty i konfrontacje, red. P. Dehnel, L. Rasiński, Wrocław: WN DSW, 2009, s. 179-187.

2011 

Koncepcje słusznego etycznie działania, w: Etyka biznesu w perspektywie  humanistycznej, red. G. Szulczewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s.13-33.

2013 

Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, (red.) Warszawa: WN Scholar, 2013, 410 s. 

Koncepcje etycznego działania, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 21-51. 

Warunkowe obowiązywanie norm moralnych, w: Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 318-341.

2014 

Kierkegaard i Wittgenstein, w: W kręgu Kierkegaarda, red. A. Szwed, Warszawa-Kęty: Wyd. Marek Derewiecki, 2014, s. 353-370.

2016 

Kierkegaard i komunikacja pośrednia/Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, (red.), Warszawa: OW SGH, 2016, 198 s.

Słowo wstępne, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia/Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, red. J. Ziobrowski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 7-10. 

Vorwort, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia/Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, red. J. Ziobrowski, Warszawa: OW SGH, s. 11-14.

Komunikacja pośrednia w pismach Kierkegaarda i Wittgensteina, w: Kierkegaard i komunikacja pośrednia/Kierkegaard und die indirekte Mitteilung, red. J. Ziobrowski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 145-174.

Struktury uzasadniania przekonań moralnych, w: Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, red. D. Sepczyńska, M. Jawor, A. Stoiński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016, s. 15-29. [http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/monografie/etyka.pdf]

2017

Uzasadnienie przekonań, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2017, nr1, s. 111-124.