Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Andrzej Zybała

 
Bibliografia

2015

Dialog w trudnych okolicznościach, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2015, nr 3, s. 22-30.

Działania i reformy publiczne wobec problemu ryzyk, "Polityka Społeczna" 2015, nr 7, s. 8-14.

Kontrole i interwencje publiczne w świetle pojęć polityki publicznej, "Kontrola Państwowa" 2015, nr 5, s. 8-26.

Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, Kultura i Społeczeństwo 2015, nr 4, s. 25-47.

Potencjał strategiczny państwa – warunkiem jego bezpieczeństwa. Diagnoza sytuacji, kierunki na przyszłość, w: Współczesne zagrożenia a polityka publiczna, Częstochowa: Akademia im. J. Długosza, 2015, s. 27-51,

Społeczeństwo obywatelskie i polityka publiczna, "Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW" 2015, nr 1-2, s. 35-53.

The profile of public policy in Poland and its socio-cultural sources, in: New Public Governance in the Visegrád Group, red. R. Wiszniowski, K. Glinka, Toruń: University of Wrocław, Institute of Political Science, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 167-186.

2016

Dialog wobec sytuacji na rynku pracy, w: Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy, (red. A. Zybała), Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 2016, s. 101-127.

Państwo wobec rynków niszowych, w: Polityka Publiczna. Teoria, Jakość, Dobre Praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa:  OW SGH, 2016, s. 89-105.

Polska w dialogu. Tradycja - Zmiany - Porównanie - Perspektywy, red. A.Zybała, Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 2016, 201 ss.  

Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Warszawa: OW SGH, 2016, ss. 291.

Polskie kody kulturowe wobec wyzwań przyszłości, w: Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski?, Gdańsk: Instytut Badań nad gospodarką Rynkową, 2016, s. 47-54.

Rozwój i wzorce kultury umysłowej, „Kultura i Rozwój” 2016, nr 1, s. 51-71.

2017

Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, Prakseologia, 2017, nr 159, s.  265-295.

Pojęcie zasobów w polityce publicznej - rola i znaczenie dla budowania potencjału do efektywnego działania, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 73-93.

Public administration reforms in Poland, w: 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region, (red. Juraj Nemec, David Špaček), Brno 2017, s. 85-114.

Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, "Kultura i Społeczeństwo" 2017, nr 4, s. 107-127.