Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
 

 Informacje

 

Przeciwdziałanie CYBER przestępczości ubezpieczeniowej

Przeciwdziałanie CYBER przestępczości ubezpieczeniowej

więcej

Seminarium o partycypacji pracowniczej

Z udziałem ponad 60 uczestników odbyło się seminarium pt. Koniec kultury folwarcznej w polskich firmach i instytucjach? Kręte drogi do rozwoju i nowoczesności. Zorganizowane zostało 11. czerwca przez Katedrę Polityki Publicznej SGH w ramach międzynarodowego projektu DIRECT finansowanego przez Komisję Europejską. Przeprowadzono trzy panele dyskusyjne z udziałem znacznej liczby akademików, działaczy związkowych i organizacji pracodawców, menedżerów, ekspertów, dziennikarzy. Wśród panelistów byli m.in. akademicy - Andrzej Blikle, Marta Juchnowicz, Jacek Sroka, Krzysztof Jasiecki, Andrzej Zybała, Jan Czarzasty, Rafał Towalski, Katarzyna Szelągowska-Rudzka, Katarzyna Skorupińska-Cieślak, przedstawiciele związków zawodowych i pracodawcy – Piotr Szumlewicz, Zygmunt Mierzejewski, Barbara Surdykowska, Marek Tarnowski, Piotr Ciompa. W trakcie niemal 20 wystąpień omówionych zostało znaczące spektrum zagadnień związanych z problematyką partycypacji pracowniczej, organizacji pracy, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania, itp. Po przywitaniu i wprowadzeniu, Katarzyna Szelągowska-Rudzka omówiła dystynkcje pojęciowe związane z bezpośrednią partycypacją pracowniczą. Z kolei paneliści pierwszego panelu dyskutowali zagadnienie pt. Progi i bariery w zarządzaniu przez zaangażowanie i upodmiotowienie. Moderowała prof. Moderator Marta Juchnowicz (SGH). W drugim paneli dyskutanci omawiali zagadnienie pt. Kultura organizacyjna firm i urzędów – koniec kultury folwarcznej w zakładach pracy? Moderował Andrzej Zybała (SGH). W ostatnim panelu moderowanym przez Jacka Srokę (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) dyskutanci omawiali zagadnienie roli przedstawicieli pracowników w animowaniu partycypacji i podmiotowości pracowniczej. Katarzyna Skorupińska-Cieślak przedstawiała wyniki badań skali praktykowania w Polsce i w UE partycypacji bezpośredniej. Stanowiska widoczne w środowiskach związkowych przedstawili Barbara Surdykowska, Piotr Szumlewicz, Zygmunt Mierzejewski.

więcej

Nowy numer „Studiów z Polityki Publicznej”

Na stronie internetowej „Studiów z Polityki Publicznej” zamieszczony został numer 4/2017. Do przeczytania jest 5 tekstów akademickich, recenzja oraz obszerna dyskusja redakcyjna na temat roli analizy społeczno-ekonomicznej w podejmowaniu decyzji publicznych (czyli do jakiego stopnia rządzący kierują się wiedzą ekspercką podejmując decyzje w ważnych sprawach publicznych).

więcej

Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie w KES

Rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

więcej

Zapraszamy na IV Konferencję Bolońską 20 czerwca br.

IV Ogólnopolska Konferencja Bolońska. Co nowego w Procesie Bolońskim? Czym jest uniwersytet europejski?

więcej

badania naukowe

Zainteresowania naukowe Kolegium obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Wiele dyscyplin tu uprawianych można uznać za unikalne w skali Uczelni, a nawet Polski. Inne mają swoje odpowiedniki, jednak forma ich podania odbiega od przyjętego stereotypu. Daje to możliwość prowadzenia badań na obrzeżach kilku nauk, a więc tam gdzie leży pole do najciekawszych studiów, pozwala chwytać szybko zmiany, które ostatnio stają się chlebem życia powszedniego u nas i na świecie. Nie brakuje tu ściśle ekonomicznych przedmiotów począwszy od teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, historii gospodarczej finansów publicznych i bankowości, zarządzania w sektorze publicznym, ekologii, gospodarki miejskiej, polityki społecznej i zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, socjologii, filozofii, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i bezpieczeństwa. Każdy z tych kierunków poddany jest głębokim zmianom, a my staramy się je śledzić na bieżąco.

więcej

Pieniądze z Komisji Europejskiej na projekt badaczy KES

​Prof. Andrzej Zybała i dr Rafał Towalski z KES uzyskali grant z Komisji Europejskiej wraz z międzynarodowym konsorcjum na realizację projektu pt. Development o f Direct Workers Participation and its' Impact on Industrial Relations at Company Level (DIRECT). W skład konsorcjum wchodzą badacze z Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, Bułgarii i Cypru.

więcej

Sukces projektu dr. Rafała Towalskiego


JW Player goes here

więcej

Prof. Juliusz Gardawski rozpoczyna PREWORK

Zespół kierowany przez prof. Juliusza Gardawskiego rozpoczął fazę intensywnej realizacji projektu badawczego PREWORK - "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej". Przeprowadzane są obecnie badania ilościowe (ankietowe) oraz jakościowe (wywiady biograficzne).

więcej

Instytut Gospodarstwa Społecznego powraca do korzeni

​Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Pracownią Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
grafika na strone tlo.png

 
 

 

 

 Kierownik jednostki

 
 

 Publikacje

 

Publikacje KES

 

 wydarzenia