Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Konferencja "Młodzi KES"

2015-10-05 kategoria: konferencja 

 

Szanowni Państwo,            
 
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Konferencji „Młodzi KES” organizowanej przez doktorantów i młodych pracowników naukowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest w szczególności dedykowana młodym naukowcom – doktorantom i doktorom. Tegoroczna edycja konferencji zostanie poświęcona zagadnieniu: „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
 
Kategoria „rozwoju” jest pojęciem interdyscyplinarnym i wielowymiarowym, co czyni z niej przedmiot rozważań na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Badania nad tym zagadnieniem są prowadzone od kilku dekad zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przemiany w gospodarce światowej, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich lat, związane z postępującą globalizacją, kryzysem zapoczątkowanym w 2007 roku, a także dysproporcjami rozwojowymi czy procesem doganiania, skłaniają do naukowej refleksji i szerszej dyskusji w tym temacie. Problematyka definicji rozwoju oraz jego wymiarów, determinant, form przejawiania się, a także konsekwencji i procesów towarzyszących, jest szczególnie ważna i aktualna w XXI w. Ponadto Unia Europejska ustanowiła rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Na poziomie UE podjęte zostały liczne działania prorozwojowe związane z realizacją Strategii „Europa 2020”, regulacjami sektora finansowego, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, budową społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwojem kapitału ludzkiego.
 
W ramach naszej konferencji zachęcamy Państwa do podejmowania rozważań nad zagadnieniem rozwoju na każdym szczeblu analizy – narodowym, regionalnym i globalnym, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Konferencja ma charakter ogólnopolski, a nadsyłane artykuły jak i wystąpienia mogą zostać przygotowane w języku polskim lub angielskim.
 
Rada Organizacyjna

 

więcej informacji

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.