Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej

2022-11-21 KHGiS kategoria: konferencja 

III Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej 

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

SGH, Al. Niepodległości 162, s. 151 (bud. G)

Organizator: Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH​


Program konferencji

9.00 Otwarcie obrad

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Piotr Wachowiak


Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki – prof. Wołodymyr Melnyk (online)


Wystąpienie Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Piotr Błędowski


Wystąpienie Dziekana Wydziału Historycznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki – prof. Rusłan Siromśkyj (online)


Wystąpienie Kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Wojciech Morawski

 

Sesja I

9.30–9.45

prof. Wiktor Hołubko, dr Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Ukraina w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w końcowej fazie Wielkiej Wojny i pierwszych latach pokoju (1918–1923) (online)

 

9.45–10.00

prof. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Zadłużenie i reparacje w Europie po I i II wojnie światowej

 

10.00–10.15

prof. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Szacunki strat polskich po I i II wojnie światowej

 

10.15–10.30

prof. Wołodymyr Starka (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu)

Przemiany życia gospodarczego ludności wiejskiej Galicji Wschodniej w okresie reżimów totalitarnych 1939–1953 (online)

 

10.40–11.00 Przerwa kawowa

 

Sesja II

11.00–11.15

dr Anna Jarosz-Nojszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Inwalidzi wojenni w II Rzeczypospolitej

 

11.15–11.30

dr Ihor Mraka (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Potrzeby a możliwości: aprowizacja Wojska Polskiego w przededniu II wojny światowej  (online)

 

11.30–11.45

dr Jewhen Samborskij (Wyższa Szkoła Zawodowa w Nadwórnej Narodowego Uniwersytetu Transportu)

Deportacje Polaków z Ukrainy Zachodniej do Polski w latach 1944–1946: aspekt społeczno-gospodarczy  (online)

 

11.45–12.00

prof. Rafał Matera, dr Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

Plan Marshalla  (online)

 

12.00–12.15

dr Roman Heneha (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Modernizacja przez sowietyzację (nowe stosunki społeczno-gospodarcze we Lwowie bolszewickim w pierwszych latach powojennych) (online)

 

12.25–13.15 Lunch

 

Sesja III

13.15–13.30

prof. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)

Odbudowa Wrocławia ze zniszczeń wojennych w latach 1945–1949. Plany i rzeczywistości  (online)

 

13.30–13.45

dr Łukasz Dwilewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Doświadczenia polskiej odbudowy po II wojnie światowej

 

13.45–14.00

dr Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Szkolnictwo wyższe w procesie odbudowy po 1945 r.

 

14.00–14.15
prof. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki)

Szacowanie strat dzieł sztuki online 


Sesja IV

14.45–15.00

prof. Andrzej Krawczyk (Uniwersytet Warszawski)

Odbudowa Bośni i Hercegowiny

 

15.00–15.15

dr Adam Rogoda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Odbudowa w warunkach izolacji międzynarodowej. Iran po wojnie z Irakiem

 

15.15–15.30

prof. Wołodymyr Kaczmar (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Uniwersytet Lwowski w warunkach współczesnej wojny rosyjsko-ukraińskiej

(online)

 

15.30–15.45

prof. Jurij Radełyckyj (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)

Gospodarka Ukrainy w warunkach współczesnej wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej perspektywy w okresie powojennym (online)

 

15.55 Podsumowanie

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia