Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

badania naukowe

2017-01-26 kategoria: badania własne badania statutowe 


Zainteresowania naukowe Kolegium obejmują szeroki wachlarz zagadnień, wykraczając swym zasięgiem poza granice wyznaczone przez nauki ekonomiczne. Wiele dyscyplin tu uprawianych można uznać za unikalne w skali Uczelni, a nawet Polski. Inne mają swoje odpowiedniki, jednak forma ich podania odbiega od przyjętego stereotypu. Daje to możliwość prowadzenia badań na obrzeżach kilku nauk, a więc tam gdzie leży pole do najciekawszych studiów, pozwala chwytać szybko zmiany, które ostatnio stają się chlebem życia powszedniego u nas i na świecie. Nie brakuje tu ściśle ekonomicznych przedmiotów począwszy od teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, historii gospodarczej finansów publicznych i bankowości, zarządzania w sektorze publicznym, ekologii, gospodarki miejskiej, polityki społecznej i zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, socjologii, filozofii, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i bezpieczeństwa. Każdy z tych kierunków poddany jest głębokim zmianom, a my staramy się je śledzić na bieżąco.

Profil zainteresowań pracowników i prowadzone tu badania powodują, że Kolegium uchodzi za interdyscyplinarny ośrodek ekspercki. Dzięki temu pracownicy są wykorzystywani jako doradcy lub konsultanci przez instytucje rządowe (w tym min. MSZ, UKIE, MG, MON) Sejm i Senat, zarząd miast i gmin, organizacje społeczne i polityczne oraz ośrodki masowego przekazu.
 

Szczegółowe informacje na temat badań naukowych prowadzonych przez pracowników Kolegium można znaleźć na stronach poszczególnych jednostek.​

 

Zarządzenie Rektora nr 25 w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

załacznik nr 1

załącznik nr 2​

załącznik nr 3

 

Wzór kosztorysu zadania badawczego (potencjał badawczy, BMN) - dotyczy badań w roku 2017 ​

 

WZÓR UMOWY dla uczestników Studiów Doktoranckich – wyjazdy na konferencje w ramach środków przyznanych przez Dziekana KES (BMN i iinne) – obowiązuje od 1.08.2015 r.

 Załącznik nr 1 do umowy

  

 Badania naukowe prowadzone przez pracowników KES w latach:

 
 

Krótką charakterystykę poszczególnych badań można znaleźć na stronach Nauki Polskiej w zakładce Badania Naukowe SYNABA.


Poniższe dokumenty dotyczą konkursu na przyznanie środków na badania. Informacja o konkursie zostanie podana w późniejszym terminie.


Wniosek o dotację dla młodych pracwoników naukowych

Wniosek o dotację dla doktorantów

Planowany kosztorys​

Archiwum

 
 
 

 wydarzenia