Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Repozytorium tekstów

 

Przemiany technologiczne, z jakimi mieliśmy do czynienia przez ostatnich kilkadziesiąt lat, zmieniły nie do poznania nasze funkcjonowanie, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Obecność w sieci stała się właściwie koniecznością, z czego bardzo szybko zdali sobie sprawę również naukowcy. Już w latach 90. XX w. odkryli, że deponowanie tekstów naukowych w wersji elektronicznej daje im zupełnie nowe możliwości prowadzenia badań, interakcji, realizacji wspólnych projektów. Szanse te zwiększył jeszcze rozwój internetu, dzięki któremu wyniki badań można rozpowszechniać na globalną skalę. Można również uzyskać dostęp, często za darmo, do publikacji z innych, często mocno oddalonych ośrodków naukowych, do danych, czy też do scyfryzowanych archiwów.

Jedną z dwóch podstawowych opcji rozpowszechniania tekstów online w systemie Open Access jest system tzw. autoarchiwizacji w repozytoriach naukowych, przede wszystkim instytucjonalnych. Czym jest naukowe repozytorium instytucjonalne? Najprościej rzecz ujmując, repozytorium to taki wewnątrzuczelniany katalog, w którym zebrane są i udostępniane w sieci prace (w wersji elektronicznej) pracowników danej uczelni oraz który pomaga zwiększać widoczność w sieci poszczególnych prac. Każdy pracownik może swoje prace deponować, przeglądać statystyki ściągnięć itd. Każdy zdeponowany materiał ma swoją stronę i indywidualny identyfikator handle.net . W repozytorium można deponować prace już opublikowane np. w czasopismach naukowych, rozdziały książek (a nawet całe książki i podręczniki), a także pre-printy czy teksty z konferencji.

Jakie są zalety deponowania w repozytorium?

  • Specjalne oprogramowanie repozytorium sprawia, że tekst jest szybko i poprawnie indeksowany w Google Scholar (zajmuje to kilka dni), podczas gdy teksty umieszczane np. na indywidualnych stronach naukowców, albo na stronach uczelni, mogą nigdy nie zostać zindeksowane.
  • Po zindeksowaniu, Google Scholar pozwala zwiększyć zasięg naszych publikacji na świecie, a także odnajduje i zlicza cytowania naszych prac.
  • Autor sam decyduje jakie teksty chce rozpowszechniać w formie elektronicznej za pomocą repozytorium.
  • Teksty umieszczane są w repozytorium i rozpowszechniane za jego pośrednictwem zgodnie z prawem autorskim – autor sam decyduje o licencji. W repozytoriach stosowane są najczęściej tzw. wolne licencje Creative Commons. W przypadku tekstów wcześniej opublikowanych chęć autora do archiwizacji w repozytorium uwzględnia się w umowie wydawniczej.
  • Informacja o repozytorium SGH zostaje umieszczona na międzynarodowej liście repozytoriów Directory of Open Access Repositories: http://www.opendoar.org, co zwiększa zasięg informacji o naszych tekstach.
  • Repozytorium umożliwi generowanie raportów o publikacjach potrzebne do sprawozdań pracowników naukowych oraz parametryzacji jednostek.

 

dr A. Anetta Janowska 

 

 

 przydatne publikacje do pobrania

 
 
 
 

 przydatne linki

 
GAUDEAMUS - the academic network for publishing in journals
BLOG - How to publish in journals

Biblioteka Otwartej Nauki
BazHum - baza czasopism humanistycznych i społecznych ​BazEkon - baza czasopism ekonomicznych
Lista czasopism punktowanych:
Część A
Część B
Część C
DOAR - otwarte Repozytoria na świecie z tekstami naukowymi w wolnym dostepie
DOAJ - baza czasopism na świecie wydawanych w otwartym dostepie

Otwarte Licencje - informacje