Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe

 
Pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego realizują badana naukowe finansowane ze środków zewnętrznych. Lista najważniejszych projektów, których pracownicy KES są kierownikami, albo wykonawcami w ramach konsorcjum, znajduje się poniżej według daty ich rozpoczęcia.
 

 2018

 
​Tytuł ​Daty ​Finansowanie ​Kierownik
Wycena opcji za pomocą transformaty Fouriera ​10.2018
10.2019
​Projekt finansowany ze środków MNiSW
(konkurs MINIATURA)
dr Arkadiusz Orzechowski​
Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam
2017/25/B/HS1/00286
​01.2018 12.2020
​Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS
​prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
    
 

 2017

 
​Tytuł ​Daty ​Finansowanie ​Kierownik
ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe
586722-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-PROJECT
09.2017
09.2019​
Projekt w ramach programu Unii Europejskiej​ ​prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
Developing, assessing and vlidating transversal key competences in the formal initial and continuing VET ​09.2017
12.2020
​Projekt w ramach programu Unii Europejskiej​ prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka​
Development, assessment and validation of social competences in higher education ​09.2017
12.2020
​Projekt w ramach programu Unii Europejskiej​ prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka​
Rozwój czasopisma "Studia z polityki publicznej / Public Policy Studies"
540/P-DUN/2017
01.2017
12.2018​
​Projekt finansownany ze środków MNiSW
​prof. SGH dr hab. Joachim Osiński / prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała
 
 

 2016

 
​Tytuł Daty​ Finansowanie​ Kierownik​
DIRECT - The Development of Direct Employee Participation and its Impact on Industrial Relations at Company Level
VS/2016/0305
​12.2016
11.2018
​Projekt w ramach programu Unii Europejskiej
​prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała
European Union's Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement - CEWSE
575418-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CoE​
​​09.2016
09.2019
​projekt w ramach programu Unii Europejskiej: Erasmus+, Jean Monnet Activities, Centre of Excellence ​​prof. dr hab.Ewa Latoszek  
Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej
2014/15/G/HS4/0447​
03.2016
02.2019​
projekt naukowy finansowany przez Narodowe Cetrum Nauki: BEETHOVEN​ ​prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020 ​09.2016
12.2016
​inny program ​prof. dr hab. Jacek Szlachta
 
 

 2015

 
​Tytuł Daty​ ​Finansowanie Kierownik​
RRRIR - Zbliżenie, pojednanie, zjednoczenie w stosunkach międzynarodowych - Polsko-Niemieckie doświadczenia a ​Podzielona Korea
00156/2015/JC
​07.2015
11.2016
​Grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
​prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski
Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych
2014/15/B/HS4/02060
​08.2015
08.2017
​projekt naukowy finansowany przez Narodoe Centrum Nauki: OPUS
​dr Marcin Kawiński
Strategia rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2015-2020
CRU-5181/2015
08.2015
03.2016​
​inny program ​prof. SGH dr hab. Piotr Jeżowski
Wsparcie społeczne osób starszych w środowisku zamieszkania
024.159.2015
12.2015
12.2015​
​umowa podpisana z zamawiającym
​prof. dr hab. Piotr Błędowski
Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020 ​03.2015
11.2015
​inny program ​prof. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki
 
 

 2014

 
​Tytuł Daty​ Finansowanie​ Kierownik​
Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego
2013/09/B/HS4/03610
​03.2014
12.2016
​projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS ​​prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska
Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa współpracy w regionie
2013/09/B/HS5/04534
05.2014
05.2017
​projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS ​prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego
2013/11/B/HS4/02160
​08.2014
06.2017
​projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)
553114-EPP-1-2014-1-L-EPPJMO-PROJECT
09.2014
09.2015​
projekt w ramach programu Unii Europejskiej: Eramus+, Jean Monnet Activities​ prof. dr hab. Ewa Latoszek​
Opracownie na podstawie zebranych z badania realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych danych w zakresie dostępności, edukacji i zatrudnienia
316/2014
​11.2014
12.2014
​umowa podpisana z zamawiającym dr Paweł Kubicki​
 
 

 2013

 
​Tytuł Daty​ Finansowanie​ Kierownik​
Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych
2012/05/B/HS4/04206​
​01.2013
07.2015
​projekt naukowy finansowany przez Narodowce Centrum Nauki: OPUS ​dr Dariusz Stańko
Usługi puliczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości
362/2013 ​
03.2013
11.2014
​umowa podpisana w ramach przetargu ​prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
SEFIRA - Socio-economic implications for individual responses to Air Pollution in EU+27
603941
​05.2013
04.2016
​projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej: projekty 7 Programu Ramowego
​prof. dr hab. Piotr Błędowski
Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej
2012/07/B/HS5/03908
06.2013
06.2015​
projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS​
dr Agnieszka Grzelak
Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktce organizacji międzynarodowych
2012/B/HS4/00309​
​07.2013
12.2016
​projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS ​prof. dr hab. Ewa Latoszek
Dynamischer Kapitalismus - statische Religion? Rekonstruktion der Wechselwirkungen zwischen dem wirtschatlichen und dem religiosen Handeln von Unternehmern in Polen nach 1989
Az.20.14.0.034
​09.2013
08.2016
​projekt naukowy finansowany przez Thyssen Stiftung für Wissenschaftstorderung
​prof. SGH dr hab. Elżbieta Firlit (koordynator po stronie polskiej)
 

Projekty badawcze realizowane do 2013 r.:

​Tytuł Daty​ Finansowanie​ Kierownik​
IBAR - Identifying barriers in promting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addresssed
5114910LLP-1-2010-1-CZ-KA1-KA1SCR
01.2011
12.2013
projekt w ramach programu Unii Europejskiej: Key Activity 1: Policy Cooperation and Innovation (LLP) prof. SGH dr hab. Ewa Chmielecka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - spuścizna intelektualn i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski
0121/FNiTP/H11/80/2011
01.2012
12.2015
Narodowy Program Rozwoju Humianistyki prof. dr hab. Janusz Kaliński​
Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych w Unii Europejskiej
2011/03/B/HS6/04491
08.2012
02.2016
​projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS prof. SGH dr hab. Urszula Kurczewska
Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających
POKL.07.03.00-14-340/11
08.2012
12.2014
projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki​ dr Paweł Kubicki​​
Work and Employment Relations in Multinational Companies in the European Grocery Retail Sector - Discounters and Hypermarkets (WEREGRS)
S-2009-317-1
01.2010
01.2013
grant przyznany przez Hans Boecker Stiftung dr Jan Czarzasty
Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective (GOETE)
243868
​01.2010
03.2013
​projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej: 7 Program Ramowy ​​prof. dr hab. Piotr Błędowski​
Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości ​03.2013
11.2014
inny program​ prof. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki​