Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe

 
Pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego realizują badana naukowe finansowane ze środków zewnętrznych. Lista najważniejszych projektów, których pracownicy KES są kierownikami, albo wykonawcami w ramach konsorcjum, znajduje się poniżej.

​Typ projektu Tytuł projektu
Kierownik projektu
​Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry ​dr hab. K. Górak-Sosnowska​
Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY)
​dr hab. K. Górak-Sosnowska
​MNiSW ​Jak zostać mocarstwem? Gra strategiczna ​dr M. Krukowska
​NCN ​Sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce i ich strategie gospodarowania wydatkami ​dr S. Timoszuk
​MNiSW ​Wniosek o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - Działalność wydawnicza ​dr A. Jarosz-Nojszewska
​MNiSW ​Cyfrowy świat filmowo opisany. Popularyzacja wiedzy naukowej o gospodarce cyfrowej w sieci ​dr A. Janowska
​NCN ​Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności ​dr hab. M. E. Pawłowska
​NCN ​Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam ​dr hab. K. Górak-Sosnowska
​MNiSW Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej ​dr hab. K. Górak-Sosnowska
​NCN Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce​ ​dr P. Legutko-Kobus
​NCN Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce ​dr J. Łazor
​NCN Ekonomiczne konsekwencje pandemii w Unii Europejskiej​ ​dr J. Petelczyc
​NCN ​Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów ​mgr P. Siemaszko
​MN ​CODEBAR - Comparisons in decentralised bargaining: towards new relations between trade unions and works councils? dr J. Czarzasty​
​MN ​SODITREC - Social Dialogue in the transforming economy ​dr J. Czarzasty
​MN ​DIRECT II - Expanding and Improving Working Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment

​dr hab. A. Zybała
​MN WELCOMING SPACES - Investing in “Welcoming Spaces” in Europe: Revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants​ ​dr hab. P. Kubicki. dr M. Pachocka
​MN Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces​ ​dr J. Czarzasty
​MN DASCHE   Development, assessment and validation of social competences in higher education.​ ​dr hab. E. Chmielecka
​MN TRACK-VET    Developing, assessing and validating transversalKEy competences in the formal initial and continuing VET​ ​mgr H. Dębowski
​MN CISCOS    Connecting Inclusive Social Planning, Community Development and Service Provision for Persons with Disabilities​ ​prof. dr hab. P. Błędowski
​MN SensiClass Tackling Sensitive Issues in Classroom​ ​dr hab. K. Górak-Sosnowska
​MN QuaRSU - Qualifications recognition support for Ukrainian iniversities​ ​dr I. Buchowicz
​MN EXPECT- Renewal versus Global Disruption - Asian's Expectations of the EU​ ​prof. dr hab. E. Latoszek
​MN EU4AFRI - Jean Monnet Module on the European Union Multidimensional Strategy for Tackling Africa's Challenges​ ​dr hab. M. Proczek
​MN AMENET - The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age​ ​dr M. Pachocka 
​MN EUSEC - European financial security in the global, regional and national dimension​ ​dr A. Kłos
​MN Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej​ ​prof. dr hab. J. Gardawski
​NCN Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa​ ​dr hab. D. Gajewski
​NCN Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej​ ​dr hab. D. Gajewski
​NCN COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego​ ​dr J. Czaraszty, dr hab. A. Mrozowicki UW
​MNiSW XXXVIII Konferencja naukowa polityków społecznych - stulecie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH ​ ​dr hab. P. Kubicki