Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Edytor zawartości

 
 

 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W KES

 
 

Informacja dotycząca subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w KES


Ogólne zasady składania wniosków

1. Wnioskodawca każdorazowo pobiera wniosek ze strony (formularze wniosków należy zapisać na dysk i otworzyć w programie Acrobat Reader. Otwieranie formularza w przeglądarce internetowej może skutkować niezapisaniem się wpisanego tekstu lub problemami z formatowaniem tekstu!). Po uzupełnieniu wszystkich pól, wniosek powinien zostać zamieszczony w systemie EZD i zaakceptowany przez Wnioskodawcę, a następnie przekazany do sekretariatu jednostki. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia wniosku Sekretarka jednostki udostępnia wniosek                   do akceptacji bezpośredniego przełożonego Wnioskodawcy. Po akceptacji przekazuje do biura Kolegium na konto pani Katarzyny Bojarskiej.

2. Proszę zwrócić uwagę na to, że wskazanie kursorem myszki pola w formularzu wyświetli informację o tym, co należy wpisać w dane pole formularza.

3. Wszelkie dodatkowe informacje (nie uwzględnione we wniosku) należy umieszczać w notatce. Notatka musi zostać zaakceptowana przez Wnioskodawcę.

4. Wnioski powinny być składane do Biura KE-S przez sekretariat jednostki na około (nie wcześniej i nie później) miesiąc przed terminem płatności, wyłącznie w systemie EZD.

5. Dopuszczalne są skany wniosków – w tym przypadku procedowanie w EZD rozpoczyna sekretariat jednostki.

6. Wszystkie koszulki kierowane do decyzji Pana Dziekana, powinny najpierw trafić do biura KE-S na konto           pani Katarzyny Bojarskiej.


Wnioski:

Wnioski powinny być składane na miesiąc przed terminem płatności.


Oświadczenie do wniosku, które należy złożyć, jeśli wydawcą publikacji jest Oficyna Wydawnicza SGH
 

3. Wniosek o sfinansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej ze środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w KES (powinien być złożony przed zarejestrowaniem uczestnictwa w konferencji, do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub link dot. tej konferencji)
Sprawozdanie:

Sprawozdanie powinno być złożone w ciągu 7 dni od zakończenia zdarzenia lub niezwłocznie, jeśli będzie wiadomo, że przyznane środki nie zostaną wykorzystane.Do sprawozdania należy dołączyć:

1. W przypadku publikacji książkowej/rozdziału w książce - kserokopia okładki i spisu treści

2. W przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym - artykuł, kserokopia okładki i spisu treści, lub w przypadku publikacji on-line - artykuł (w sprawozdaniu należy podać, że artykuł jest w formie on-line i dołączyć link do  strony czasopisma z artykułem)

3. W przypadku udziału w konferencji - program konferencji, prezentowany referat

4. W pozostałych przypadkach należy dołączyć materiały dotyczące sprawozdawanego wydarzenia np. tekst do tłumaczenia, tekst do redakcji językowej (proofreading) itp.