Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program konferencji

 

​9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00 -10.10 – uroczyste otwarcie przez Prof. SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prorektora SGH ds. nauki i zarządzania

10.10-10.20 – przywitanie Gości przez prof. dr hab. Wojciecha Morawskiego (Dziekan KES SGH)

10.20-10.30 – wystąpienie Pawła Muchy (Sekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta RP)

10.30-10.45 – wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego

10.45-11.00 – wystąpienie Leszka Skiby (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych)

11.00-11.30 – wykład inauguracyjny pt. „Zjawisko międzynarodowego unikania opodatkowania w Polsce jako zagrożenie dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego” prof. SGH dr hab. Dominik J. Gajewski (CASP SGH)

11.30-12.00  - przerwa kawowa

12.00- 13.30 
Panel dyskusyjny pt. Rola państwa w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych skutecznych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (Aula I)

Moderator: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (Narodowa Rada Rozwoju, UW)

Uczestnicy: 

 • prof. dr hab. Jan Głuchowski (WSB)
 • sędzia NSA Jan Rudowski (Wiceprezes NSA, Prezes Izby Finansowej NSA) 
 • prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski (CASP SGH)
 • Leszek Grzybowski (Z-ca Dyr. Departamentu Poboru Podatków MF)

Panel dyskusyjny pt. Luka w VAT – zagrożeniem dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego (Aula II)

Moderator: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH)

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Witold Modzelewski (Narodowa Rada Rozwoju, UW)
 • prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (Rada Polityki Pieniężnej, UW)
 • dr hab. Wiesław Jasiński (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • Paweł Trojanek (Przewodniczący Zarządu - Mazowiecki Oddział KIDP)
 • sędzia NSA Roman Wiatrowski (NSA)
    

13.30-14.30 – przerwa lunchowa

14.30-16.00
Panel dyskusyjny pt. Czy prawo unijne może mieć wpływ na skuteczną walkę z unikaniem opodatkowania? (Aula II)

Moderator: prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH)

Uczestnicy:

 • prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński (UAM)
 • prof. UMK dr hab. Wojciech Morawki (UMK)
 • 3. dr Przemysław Krawczyk (Dyr. Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych MF)
 • dr hab. Krzysztof Sulecki-Lasiński (UMK)
 • dr Piotr Karwat (UW)

Panel dyskusyjny pt. Rola instytucji państwowych i sądownictwa administracyjnego w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania (Aula I)

Moderator: prof. nadzw. dr hab. Dominik J. Gajewski (SGH)

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, UŚ)
 • sędzia NSA dr Krzysztof Winiarski (NSA)
 • Stanisław Jarosz (Dyr. Departamentu Budżetu i Finansów NIK)
 • prof. UŁ dr hab. Mariusz Golecki (Dyr. Departamentu Międzynarodowego i Europejskiego Prawa - Prokuratoria Generalna)
 • prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (SGH)
 • dr hab. Sebastian Skuza (UW, BGK)

16.00-16.10 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji