Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Rekomendacje

 
CASP.jpg
 
REKOMENDACJE

po konferencji naukowej „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” 
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 16.03.2017)


Zarówno analizy Komisji Europejskiej, jak również raport sporządzony na zlecenie administracji amerykańskiej wskazują, że skala zjawiska międzynarodowego unikania opodatkowania w Polsce zagraża bezpieczeństwu budżetowemu państwa i ma charakter zjawiska postępującego.

  1. W związku z tym, że zjawisko międzynarodowego unikania opodatkowania w Polsce powiększa się, konieczne jest pilne podjęcie prac zmierzających do opracowania zgłębionych analiz, które - w sposób właściwy - zdiagnozowałyby przyczyny zjawiska. 
  2. Opracowanie jednolitej strategii podatkowej, która wielopłaszczyznowo przeciwdziałałaby międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.
  3. Strategia powinna uwzględniać zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej, która w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przybrała szczególnie niebezpieczną skalę.
  4. Gruntowny przegląd umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanych przez Polskę, szczególnie w kontekście zmian, które dostosowałyby je do obecnych realiów gospodarki globalnej.
  5. Wprowadzenie regulacji ustawowych, które będą skutecznie przeciwdziałały instrumentom inżynierii podatkowej i finansowej (np. opcje singapurskie, dźwignia Coopersa, instrumenty shanghajskie).
  6. Wyszkolenie kadry administracji skarbowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii podatkowych.
  7. Powołanie centrum analitycznego, które będzie zajmowało się problematyką z zakresu międzynarodowego unikania i uchylania się od opodatkowania w skali krajowej i ponadnarodowej.
  8. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem holdingowego prawa podatkowego (m.in. międzynarodowa podatkowa grupa kapitałowa).
  9. W związku z tym, że brakuje skutecznych uregulowań unijnych w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, zaproponowanie przez rząd polski regulacji prawno-podatkowych, które byłyby autorską propozycją zmian unijnego prawa podatkowego w tym zakresie.