Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 2019

 

Numer 1(37)/2019

Wstęp - Andrzej Gałązka


CZĘŚĆ I. PROBLEMY SEKTORA PUBLICZNEGO

Paweł Kubicki, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets
Porażka w polityce publicznej
Policy failure

Małgorzata Roszkowska
Modele koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych
Local public service provision models in the context of the transaction costs economics

Wojciech Morawski

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY SEKTORA FINANSOWEGO

Marta Budkowska

Kacper Zalewski
The fractional reserve banking system

Ewa Jagodzińska-Komar

CZĘŚĆ III. NOWE WYZWANIA DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Anastazja Gajda
Interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony granic i zarządzania migracjami
Interoperability of EU information systems for security, border protection and migration management


CZĘŚĆ IV. MISCELLANEA


Maciej Cesarski
Myśl Profesora Adama Andrzejewskiego (1914–1998) – w 20 lat po śmierci
The thought of Professor Adam Andrzejewski (1914–1998): 20 years after his death 
Numer 2(38)/2019

 Wstęp - Andrzej Gałązka

Maria Jerszow
Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
The process of transition into independent living of mature people leaving foster care in Poland

Financial results of Orbis S. A. and changes in the incoming tourist traffic to Poland in 2000–2017

Szymon Bielawa
Faktoring na tle innych form finansowania przedsiębiorstw
Factoring against the background of other forms of enterprise financing

Paweł Chylewski, Maciej Pietraszkiewicz, Jarosław Przybył
Racjonalność timingu rynkowego w zarządzaniu majątkiem klienta indywidualnego
The rationality of market timing in managing individual clients’ assets 
Numer 3(39)/2019

 
 Wstęp - Andrzej Gałązka

 
CZĘŚĆ I. PRYNCYPIA I IMPONDERABILIA

 
Janusz Sidorek
On identity

 

CZĘŚĆ II. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 57

 

 
Zoya Baran, Bogdana Sypko
Аграрна політика польського уряду в оцінці Францішка Буяка
Agrarian policy of the Polish government in the estimation of Franciszek Bujak

 
CZĘŚĆ III. WSPÓŁCZESNE KWESTIE POLITYKI PUBLICZNEJ W POLSCE

 
Ewa Kosycarz, Kamila Garbarczyk
Metody finansowania świadczeń zdrowotnych – podejście koncepcyjne
Methods of financing healthcare services: a conceptual approach