Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numery opublikowane w 2010 roku

 
Nr 4/2010
 
I. MODERNIZACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
 1. Tomasz Sałański, Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i na Mazowszu
 2. Izabela Siekierska-Rosiak, Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych a propozycje zmian w polityce spójności. Specyfika Polski i województwa mazowieckiego
 3. Adam Dębski, Ekonomia społeczna w Polsce – funkcje i społeczne determinanty rozwoju
 4. Alicja Michalska, Ocena potencjału i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce wobec zobowiązań unijnych
 5. Justyna Burmistrzak, Ograniczenia obrotu towarowego Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi
 6. Joanna Fila, Standardy Światowej Organizacji Celnej (WCO) a Upoważniony Przedsiębiorca w Unii Europejskiej
 7. Ryszard Świtek, Codex Alimentarius
 8. Konrad Kolak, Klastry a konkurencyjność na przykładzie lwowskiego klastra turystycznego
 9. Witold Jan Sitarz, Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) a kwestia konkurencji – sytuacja po 15 latach istnienia stref

II. MODERNIZACJA FINANSOWA

 1. Dorota Myszkowska, Fundusze inwestycyjne w Polsce w dobie światowego kryzysu finansowego przełomu lat 2007/2008 – elementy analizy rynku
 2. Ewa Janikowska, Rozwój oferty bankowej dla klienta detalicznego z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 3. Alina Szymczuk, Podatki dochodowe a realizacja budżetu państwa w Polsce w latach 2004–2009
 4. Agata Łukasiewicz, Emisja pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Wybrane aspekty
 5. Karolina Strzemecka, Bankowość klasyczna a rozwiązania islamskiego systemu finansowego
 6. Magdalena Powierża, Gospodarcze znaczenie zmian strukturalnych w źródłach finansowania badań naukowych
 
 
 
Nr 3/2010
 
Spis treści
 1. Aleksandra Ściborek, Klasyfikacja teorii integracji
  (abstract, résumé) 
 2. Agnieszka Wasilewska, Społeczna odpowiedzialność a zrównoważony rozwój
  (abstract, résumé) 
 3. Magda Jończyk, Globalizacja rynków finansowych
  (abstract, résumé) 
 4. Hanna Preus, Artur Preus, Istota globalnego kryzysu finansowego
  (abstract, résumé) 
 5. Kamila Newlin-Łukowicz, Fundusze europejskie jako instrument przeciwdziałania skutkom kryzysu finansowego
  (abstract, résumé) 
 6. Dorota Maria Cichocka, Marek Kazimieruk, Polska gospodarka w obliczu globalnego kryzysu finansowego
  (abstract, résumé) 
 7. Błażej Miernik, Sebastian Wawrzak, Co się stało z „bałtyckim tygrysem”?
  (abstract, résumé) 
 8. Erika Kušlevič-Masiak, Kryzys na Litwie
  (abstract, résumé) 
 9. Beata Skibicka-Samojło, Kryzys w Rumunii
  (abstract, résumé) 
 10. Tomasz Marzęda, Anna Rogowska, Robert Stolarek, Kryzys na Cyprze
  (abstract, résumé)