Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Recenzenci

 Procedura recenzowania nadsyłanych tekstów


 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch, niezależnych recenzentów.         

2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego     odrzucenia (formularz recenzji).     

3. Artykuły recenzowane są anonimowo (tzw. podwójnie "ślepa recenzja").   
     
4. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.  
     
5. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji.      
  
6. Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.
      
7. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, redaktor naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy.
 

Recenzenci w 2016 roku: 
 
prof. Anna Brzozowska
prof. Teresa Famulska
prof. Aleksander Grzelak
prof. Łukasz Popławski
prof. Adam Sadowski
prof. Jacek Wojnicki
prof. Andrzej Żebrowski
prof. Helena Żukowska

 

 

Recenzenci w 2015 roku: 

prof. Danuta Dziawgo
prof. Stanisław Flejterski
prof. Jan Głuchowski
prof. Adam Grzegorczyk
prof. Jerzy Gwizdała
prof. Zbigniew Korzeb
prof. Iwona Kowalska
prof. Krzysztof Krysieniel
prof. Łukasz Popławski
prof. Anna Rzeczycka
prof. Oskar Starzeński
prof. Jerzy Węcławski
prof. Ryszard Wierzba
prof. Jacek Wojnicki
prof. Andrzej Zieliński
prof. Marian Żukowski

 

Recenzenci w 2014 roku:

prof. Krzysztof Firlej
prof. Iwona Kowalska
prof. Krzysztof Krysieniel
prof. Mirosław Minkina
prof. Eduard Tarnawski
prof. Jacek Wojnicki
prof. Jacek Zieliński
prof. Andrzej Żebrowski

 

Recenzenci w 2013 roku:

prof. Krzysztof Bartosik
prof. Jerzy Boehlke
prof. Iwona Kowalska
prof. Mirosław Minkina
prof. Maciej Perkowski
prof. Jacek Wojnicki
prof. Jacek Zieliński
prof. Andrzej Żebrowski