Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Informacje dla recenzentów

 

 
​​1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch, niezależnych recenzentów.         
 

2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia   Formularz_recenzji.docxFormularz_recenzji.docx   Formularz_recenzji (eng).docxFormularz_recenzji (eng).docx

 
3. Artykuły recenzowane są anonimowo (tzw. podwójnie "ślepa recenzja").   
     
4. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.  
     
5. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji.      
  
6. Ostateczną decyzję o druku artykułu podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji.
      
7. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, redaktor naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy.Reviewing procedure of the submitted papers

1. Each paper is reviewed by at least two independent reviewers.
2. A written review should end with clear conclusion on publication or rejection of the paper.
3. The reviews are anonymous (double-blind reviews).
4. The reviewers are not allowed to use the knowledge on the paper before the publication.
5. The author of the paper is informed on the results of review.
6. The final decision on publication is made by Editorial Board based on the reviews.
7. If the reviewers suggest rejection of the paper, the Editor in Chief makes the formal decision of rejection.