Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Benedykt Opałka
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Benedykt Opałka

 
Doktor nauk ekonomicznych (2010), adiunkt w Zakładzie Zarządzania w Sektorze Publicznym w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, KES SGH. W działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekonomicznym wymiarem rozwoju, w szczególności z problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego, finansowania inwestycji publicznych, jak też zarządzania strategicznego, analizy i oceny w zakresie projektów rozwojowych w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym.

Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa:
·         badacz w projekcie „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem – REGIOGMINA” (GOSPOSTRATEG), realizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2019),
·         badacz w projekcie „Kalkulator Kosztów Zaniechania w polityce społecznej” realizowanym przez Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (2012-2014).

Działalność ekspercka i szkoleniowa:
·         trener w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w j.s.t.”, realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim (2013-2015),
·         ekspert i współautor w opracowaniu Strategii rozwoju Makroregionu Polski Centralnej (2014-2015), kilkunastu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz strategii rozwoju przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
·         trener w cyklu szkoleń dot. metodyki planowania rozwoju społeczno-gospodarczego na Ukrainie w ramach projektu PAUCI „Budowanie strategii rozwoju lokalnego na Ukrainie na bazie doświadczeń polskich” (2001).

Wybrane publikacje:
·         Jarosiński K., Opałka B., Financial Determinants of Public Investment Strategic Management, w: European Journal of Marketing and Economics, Vol. 2, Issue 2, Rottenburg: EUSER, 2019, s. 17-27.
·         Jarosiński K., Opałka B., The Risk of Long-Term Financing of Public Investments, w: European Journal of Marketing and Economics, Vol. 2, Issue 2, Rottenburg: EUSER, 2019, s. 42-51.
·         Opałka B., Transfery finansowe do budżetów gmin w układzie przestrzennym w Polsce w latach 2007-2015, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017, t. CLXXVIII, s. 164-179.
·         Opałka B., Kierunki działalności inwestycyjnej w ujęciu terytorialnym w Polsce w latach 2004-2015, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: SGH, 2017, s. 203-223.
·         Opałka B., Financing of Social Services Towards the Challenges of the Local and Regional Development, “European Journal of Economics and Business Studies” 2017, vol. 9, nr 1, s. 260-268.
·         Grzymała Z., Jarosiński K., Maśloch G., Opałka B., Financing and management of public sector investments on local and regional levels, Warszawa: PWN, 2015, 159 s.
·         Opałka B., Financing social assistance tasks under situation of the local government budgets in Poland, in: Social Policy, Thematic Issue No 4/2014, s. 39-44.

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems