Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Dorota Konopka
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Dorota Konopka

 
Doktor socjologii, absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarzadzania. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach z zakresu studiów kulturowych, w tym tematów dotyczących zaufania publicznego, procesów glokalizacji wartości (glokalizacji zaufania publicznego), zarządzania poprzez wartości w organizacji, kultury organizacji.  Drugi obszar zainteresowań badawczych dotyczy społeczeństwa obywatelskiego, w tym kapitału społecznego, aktywności i partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego oraz samorządności.

Doświadczony ekspert, koordynator i szkoleniowiec w ramach projektów krajowych i zagranicznych z obszaru sfery publicznej realizowanych m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach strategicznego programu GOSPOSTRATEG badań naukowych i prac rozwojowych: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) w ramach rekomendacji zmian pozaprawnych uwarunkowań wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce w obszarze polityki publicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie efektywności doskonalenia zawodowego nauczycieli, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach projektu popularyzującego szkolnictwa zawodowego. Brała udział m.in.:

  • “The Development of Direct Employee Participation and its Impact on Industrial Relations at Company Level” (DIRECT) VS/2016/0305  6/12/2016 – 6/12/2018
  • „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego 2014-2020; oś III: Kompetencje i kwalifikacje; działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
  •  „Urząd na miarę Europy” w ramach poddziałania „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” dotyczącego analizy systemu komunikacji urzędu z klientami w woj. dolnośląskim; POKL.05.02.01-00-279/09-00
  • „Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie województwa podlaskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”; UDA-POKL.05.04.02-00-E13/11-00
  •  „Naukowy Akcelerator Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach programu „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” 1/POKL/8.2.1/09 i wielu innych.
 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems