Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Kodeks Etyki Wydawniczej
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Zasady Etyki Wydawniczej

 

Kwartalnik „Studia z Polityki Publiczne/Public Policy Studies” kształtuje politykę redakcyjna na podstawie zasad, które zostały określone przez COPE Committee on Publication Ethics („Guidelines on Good Publication Practice”).


Zasady polityki redakcyjnej

1. Polityka redakcyjna kwartalnika pozostaje niezależna wobec wpływów komercyjnych.

2. Opiera się na założeniach etycznych, które obejmują cały proces wydawniczy.

3. Finalnym celem redakcji jest dostarczenie produktu intelektualnego o najwyższych walorach w zakresie wiedzy o poruszanych zagadnieniach.

4. Redakcja przyjmuje artykuły w sposób transparentny i zrozumiały do potencjalnych autorów.

5. Autorzy mogą zapoznać się na stronie internetowej ze wskazówkami istotnymi dla możliwości zamieszczenia artykułu.

6. Przyjmowane są artykuły do procedowania, które są zgodne z profilem pisma i posiadają potencjalną wartość dla odbiorców czasopisma z uwagi na silne oparcie na zobiektywizowanej wiedzy, bogatych źródła i odniesieniach do aktualnego stanu zaawansowania danego sektora nauki.

7. Zwracana jest uwaga na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów z zakresie wiarygodności źródeł, na które powołują się, stosowania cytatów i zapożyczeń.

8. Redakcja posiada politykę wobec potencjalnych zagrożeń typu plagiaty i inne nadużycia.

9. Autor składa oświadczenie, że przedłożony artykuł jest utworem oryginalnym i samodzielnym, nie narusza praw osób trzecich. Cytaty, zapożyczenia, tabele i komentarze są opatrzone odpowiednimi przypisami. Wykluczane są zjawiska typu „ghostwriting” i „guest authorship”.

10. Redakcja dba, aby artykuły były opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu.

11. Artykuły są zaopatrzone w abstrakty, słowa, kluczowe, tłumaczenia.

12. Eliminowane są wszelkie konflikty interesów między członkami redakcji, autorami i recenzentami.

13. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.

 

Zasady recenzowania

1. Zasady recenzowania są jasno określone w osobnym miejscu na stronie internetowej.

2. Redakcja akceptuje do druku artykuły po uznaniu ich zgodności z profilem kwartalnika, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.

3. Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

4. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

5. Redakcja poddaje nadesłany tekst wstępnej ocenie, aby uznać, czy jest zgodny z profilem czasopisma, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.

6. Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind review proces”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

7. Publikowana jest lista recenzentów.

8. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.

 

Praca redakcji

1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są pracownikami akademickimi specjalizującymi się w różnych obszarach polityki publicznej jako dyscypliny wiedzy.

2. Członkowie redakcji pracują na bazie wysokich norm etycznych i intelektualnych. Wolni są od wpływów i motywacji komercyjnych.

3. Redaktorzy zapoznają się z nadsyłanymi artykułami i podejmują decyzje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, kierując się bezstronnością, obiektywizmem, chęcią przyczynienia się do publikacji wysokie jakości materiałów.

4. Akceptują artykuły spełniające najważniejsze kryteria profesjonalne, w tym zawierające nowatorskie tezy, obszerne i wiarygodne źródła.

5. Redaktorzy poszukują najlepszych autorów i recenzentów, dopasowują artykuły do potrzeb czytelników, reagują na zapotrzebowanie odbiorców na określone zagadnienia akademickie.

6. Redakcja zamieszcza krytyczne komentarze wobec opublikowanego artykułu. Inicjuje dyskusje na temat zamieszczonych artykułów.

7. W przypadku błędów w artykule zamieszczane są odpowiednie sprostowania, wyjaśnienia.

8. Redakcja chroni dane osobowe.

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems