Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Numer 3 (15) 2017

 
Wstęp
Joachim Osiński


Aktualność koncepcji współporządków Wilhelma Röpkego dla teorii polityki publicznej
Topical value of Wilhelm Röpke’s Three Orders for Creation of Public Policy
Grzegorz Szulczewski

Wzorce kulturowe, formalne instytucje a partnerstwo i dialog
Cultural patterns, formal institutions vs. partnership and dialogue
Jacek Sroka

Zaufanie jako kluczowy zasób w prowadzeniu dialogu społecznego
Social dialogue and trust
Rafał Towalski

O mechanizmach sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i (nie)obecności partycypacji
The mechanisms of local governance and the presence (or the lack) of participation
Wojciech Łukowski

Wdrażanie funduszy europejskich w polskim rolnictwie na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Implementation of EU funds in the area of rural development policy presented by the example of the Rural Development Programme for 2014–2020
Kamil Giemza

Administracja samorządowa i instytucje kultury w województwie podlaskim. Podstawy regionalnej polityki publicznej
Local government administration and cultural institutions in the Podlaskie Voivodship. Foundations of regional public policy
Cezary Mielko

Ubezpieczenia morskie – charakter prawny umowy oraz zakres świadczeń i obowiązków stron na tle umów ubezpieczeń regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego
Marine insurance – the legal nature of the contract and the scope of benefits and obligations of the parties in the context of insurance agreements governed by the provisions of the Civil Code
Bartosz Janik


Wykaz autorów w „Studiach z Polityki Publicznej” z 2016 roku

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems