Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Paweł Kubicki
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Paweł Kubicki

 

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym.  Zrealizował wiele projektów badawczych poświęconych kwestiom takim jak niepełnosprawność, ubóstwo, polityka senioralna, wykluczenie społeczne czy migracje. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 


Paweł Kubicki, pkubick@sgh.waw.pl                                                                                                              


 

Zatrudnienie w instytucjach naukowo-badawczych

2019–obecnie     Profesor w Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Szkoła Główna Handlowa

2008–2019          Adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego. Szkoła Główna Handlowa

2013-2015            Specjalista ds. badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie

2010-2011           Dyrektor obszaru „Badania Społeczne” IBnGR

2009-2010           Adiunkt w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS)

2003-2008            Asystent w Instytucie Gospodarstwa Społeczego. Szkoła Główna Handlowa

 


Wykształcenie

(2018)                    dr hab. nauk o polityce publicznej, praca habilitacyjna „Polityka publiczna wobec niepełnosprawności - koszty, działania i rekomendacje” (13.12.2018). Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

 

(2008)                    dr nauk ekonomicznych, praca doktorska „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w lokalnej polityce społecznej” (26.06.2008). Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego.

 

(2002)                   Magister socjologii, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. specjalizacje: Antropologia współczesności – animacja działań lokalnych; Pomoc społeczno-terapeutyczna.


Publikacje

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=FKMMjrAAAAAJ&hl=pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7126-3631

 


Zainteresowania

Polityka publiczna, niepełnosprawność, rynek pracy, osoby starsze, uchodźcy, metodologia badań społecznych

 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems