Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma

 

Redakcja przyjmuje nadesłane teksty jeśli są zgodne z profilem czasopisma, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów. Autorzy tekstów muszą także spełniać warunki zawarte w Kodeksie Etyki Wydawniczej w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”

 

Redakcja zwraca uwagę, iż artykuły powinny być opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu, zaopatrzone w abstrakty, słowa, kluczowe, tłumaczenia.

 

Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

 

Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

 

Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind review process”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

 

Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.

***

Formularz recenzji artykułu w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”:

- w formacie PDF (w języku polskim / in English)

- w formacie DOCX (w języku polskim / in English)


Oświadczenie o prawach autorskich - wydawane dla autora/autorów przez Redakcję:

- przykład w formacie PDF (w języku polskim / in English​)


 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems