Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : aktualnosci
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 THE CALL FOR PAPERS FROM THE PUBLIC POLICY STUDIES JOURNAL

 

The “Journal of Public Policy Studies” published by the Warsaw School of Economics, Poland, is proud to announce the Call for Papers to a forthcoming Special Issue entitled:

Policy Responses to Migration Challenges”
(http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/
publications/public_policy_studies/Pages/default.aspx
)

 

The abstract submission deadline is May 31, 2020.

The manuscript submission deadline is July 31, 2020.

 

The scope of this Call for Papers:

“Policy Responses to Migration Challenges” aims to cover the issues of international migration, asylum and integration as well as related public policies particularly in Europe (including but not limited to the European Union and its Member States), the United States, and comparatively Asia. In recent years, the interest in migration trends, patterns, multidimensional causes and consequences has been on the rise, especially in connection with the migration and refugee crisis in the Mediterranean region and with more restrictive migration policy in the United States during the Donald Trump administration. Both the causes and the consequences of the current migration situation are multidimensional: social, economic, political, cultural and institutional; and so are the policy responses to the real and perceived challenges. Therefore, it is crucial to encourage research and informed debate on migration and related public policies.

The Journal invites papers by both members of academia and experts on:

 • Challenges and risks in public policy regarding migration.
 • The analysis of public actions and interventions (e.g., reforms) in migration-related policies.
 • Theories, models, and cycles in public policies regarding migration and related issues (from diagnosis of problems to evaluations of solutions).
 • Stakeholders of migration-related policies, their mutual interactions, values, and motives for actions.
 • Methods of evaluation of migration policies outcomes and impact.
 • Sources that influence the shaping of migration-related policies (e.g., intellectual, sociocultural, and historical factors).
 • Policy knowledge and brokers of knowledge (expert networks).
 • Decision-making processes and policy styles in migration-related policies.
 • Institutional factors that influence migration-related public policies (e.g., party systems, parliamentary systems, or public administration).

 

Submission Procedure:

The authors should submit paper abstracts to the editors of this issue (Jan Misiuna at jan.misiuna@sgh.waw.pl and Marta Pachocka at marta.pachocka@sgh.waw.pl) by May 31, 2020. If an abstract is approved, the full papers should be submitted to the editors by July 31, 2020, in Word format (.docx) and consist of up to 10 000 words. Prior publication all papers undergo double-blind peer-review. The papers are published in Open Access under CC BY 4.0 licenses (authors retain the copyright).

 

Processing and publication in “Public Policy Studies” are free of charge. Fees are not requested from the authors at any point of the peer review and publication.

Manuscripts should include the following elements:

 • Author(s) contact details (name and surname, institutional affiliation, city, country, e-mail address, and ORCID identifier).
 • Title of the paper.
 • Abstract: 200-250 words.
 • 5-7 keywords.
 • JEL Classification Codes: 3-5 codes; codes are available here.
 • Main text and subtitles.
 • Endnotes and references in the Harvard style.

 

More guidelines for authors are available here:

http://kolegia.sgh.waw.pl/en/KES/publications/public_policy_studies/
Pages/information_authors-.aspx
  ​

 

 promocja czasopisma

 
 

 Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego w zakresie zagadnień „LEGISLACJA, ORZECZNICTWO A PRAKTYKA I ŻYCIE CODZIENNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

 
​​Komitet Redakcyjny Kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej” zaprasza Autorów do nadsyłania  artykułów do publikacji w numerze tematycznym kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej” , który zostanie poświęcony problematyce niepełnosprawności.


Wydanie numeru tematycznego ma związek z minioną w 2017 r. piątą rocznicą ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz zbliżającą się oceną naszego kraju przez Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych, 

 Oczekujemy na artykuły z zakresu polityki publicznej, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych, w języku polskim i angielskim. 

 W szczególności jesteśmy zainteresowani analizami dotyczącymi tego, jak poszczególne działania instytucji publicznych, rozwiązania prawne, w tym KPON, przekładają się na rzeczywistość i życie codzienne osób z niepełnosprawnościami. Przesłane artykuły muszą spełniać wymogi sformułowane dla 

Autorów, przedstawione na stronie czasopisma (http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/
czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/
Informacje_dla_Autorow_Studia_z_Polityki_Publicznej.pdf). 

 Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o przesyłanie artykułów drogą elektroniczną na adres pkubick@sgh.waw.pl w terminie do 30 czerwca 2018 roku, z zaznaczeniem, że są do numeru tematycznego. 

 Podstawą do przyjęcia artykułów do publikacji są recenzje wykonywane w systemie podwójnie ślepej recenzji. 

 Numer tematyczny ukaże się w czwartym kwartale 2018 roku (jako 4/2018). Jednocześnie informujemy, że w ramach międzynarodowej konferencji ESPAnet Polska 2018 r., która odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Warszawie odbędzie się sesja panelowa, o takim samym tytule. 

Redaktorzy numeru tematycznego: dr Paweł Kubicki, SGH, dr Katarzyna Roszewska, UKSW  

 

 Nowe numery „Studiów z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”

 

​W dość niewielkim odstępie czasu ukazały się dwa najnowsze  numery - trzeci i czwarty - kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” za rok 2016, który jest  wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.

Numer trzeci zawiera kolekcję ośmiu tekstów. Przedstawiają one analizę niezwykle ważnych problemów publicznych, zarówno odnoszących się do Polski, jak do dwóch innych państw (Irlandia, Ukraina). Teksty podejmują problemy zarówno sektorowe, jak i horyzontalne, teoretyczne, jak i praktyczne (polityka klimatyczna). Tom rozpoczyna tekst Krzysztofa Jasieckiego, który analizuje złożoność zjawiska merytokracji. Wskazał na jego znaczenie dla formowania się nowoczesnych państw i na wyzwanie, przed jakim stoi Polska w tym zakresie.

 Grzegorz Makowski poświęcił tekst problematyce korupcji, w tym zwłaszcza roli, jaką w jej zwalczaniu odgrywają i mogą odegrać odrębne od struktur policyjnych agencje antykorupcyjne. Anna Zorska analizuje politykę państwa wobec korporacji transnarodowych, a w szczególności porusza problem przenoszenia ich prac B+R do państw pochodzenia. W ostatnich latach zagadnienie to nabrało dużego znaczenia, ponieważ coraz wyraźniejsze są konsekwencje globalizacji, zwłaszcza dla gospodarki lokalnej.

Krzysztof Kasianiuk zajął się analizą teoretyczną. Zastanawia się, jak można lepiej dostosować do mechanizmów implementacji polityki publicznej zasady czy wartości związane z innowacyjnym podejściem do wytwarzania oprogramowania.

Z kolei Zbigniew Grzymała i Małgorzata Wojakowska-Żeglińska analizują zagadnienie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Wskazują na znaczenie tych wszystkich źródeł zanieczyszczeń, które pochodzą z niskiej wysokości od powierzchni ziemi (np. lokalne kotłownie węglowe, domowe piece grzewcze, samochody, emisja z przemysłu). Anna Świętochowska zajęła się problematyką polityki kulturalnej. Autorka analizuje zjawiska kultury miast, które mogą przyczyniać się do ich rozwoju.

Ponadto, Karolina Kichewko przedstawia zagadnienie partnerstwa społecznego w Irlandii. Jest to państwo przyciągające uwagę znacznymi sukcesami gospodarczymi od początku lat 90., choć z przerwą na kryzys, który dotarł do tamtejszej gospodarki w 2008 r. Natomiast Iryna Degtyarova analizuje problematykę rządzenia publicznego i polityki szkolnictwa wyższego zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Oba państwa stają wobec wspólnego wyzwania konieczności odbiurokratyzowania działania uczelni i deregulacji systemu szkolnictwa wyższego.

 

Z kolei czwarty numer Studiów jest wspólnym przedsięwzięciem naukowym przygotowanym i zrealizowanym przez prof. Krzysztofa Kozłowskiego, kierownika Katedry Studiów Politycznych SGH, wspólnie z prof. Shiow-duan Hawang, dziekanem School of Liberal Arts and Social Sciences Soochow University. Wybrali kolekcję tekstów, które są pokłosiem współpracy uczonych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i tajwańskiej uczelni Soochow University.

                                                   zdjecieKKozlowski (002).jpg

Prof. Krzysztof Kozłowski, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Prorektor SGH, redaktor czwartego numeru Studiów w gronie  tajwańskich współautorów tego wydania pisma.

Artykuły zawierają pogłębione analizy zagadnień praktycznych, jak i teoretycznych, które są szczególnie istotne dla sposobu w jaki funkcjonują systemy polityczne Polski i Tajwanu, ale także innych państw naszego regionu.

 W pierwszej części tomu pomieszczona została wiązka zagadnień dotyczących procesów przejścia z systemu autorytarnego do systemu demokratycznego. Przedstawione zostały odmienne narodowe podejścia. O różnicowaniu procesów w obu państwach napisali Chen Chun-hung i Chung Han-hui oraz  Jerzy Łazor i Wojciech Morawski.

W kolejnej części Czytelnicy mogą zapoznać się z problematyką wybranych systemów wyborczych. Polscy badacze przedstawiają mechanizmy wyborcze służące elekcji do Parlamentu Europejskiego, a tajwańscy akademicy przedstawiają  nowy system wyborczy wprowadzony w ich państwie w 2008 r. i jego oddziaływanie na określone partie polityczne.

Następne dwa teksty dotyczą rozwoju współczesnej sytuacji politycznej.  Tej, która ma miejsce od kilku lat na Tajwanie przedstawia Shiow-duan Hawang. Analizuje wpływ ruchu politycznego tzw. Sunflower Movement na dynamikę polityczną. Zainicjowały go grupy studenckie i obywatelskie. Z kolei Krzysztof Kozłowski przedstawił złożoność sytuacji w państwach naszego regionu i cały wachlarz „kolorowych” rewolucji, które miały miejsce w państwach, które wyłoniły się z dawnego ZSRR.

Kolejne teksty obejmują problematykę spraw zagranicznych, które dotykają  oba kraje. Chih-Mao Tang pisze o zagadnieniach bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku po zakończeniu okresu “zimnej wojny”, a Ewa Latoszek wraz z Agnieszką Kłos omawia „Partnerstwo Wschodnie” jako nową formułę budowania przez UE relacji z sąsiadami.

W ostatniej części trzeciego numeru Studiów Wu Chih-Chung analizuje złożoność myślenia geopolitycznego w Azji, w tym wyłanianie się ChRL jako globalnego podmiotu i konsekwencje dla Tajwanu. Natomiast Piotr Ostaszewski przeprowadził analizę porównawczą relacji polsko-amerykańskich oraz tajwańsko-amerykańskich. 

 
 
 
call-for-papers.png 
 
 

 Open Journal Systems